Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Halászati szakmérnöki

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Halászati szakmérnöki  

210.000Ft

4

20<

évente

Mosonmagyaróvár

agrár

 

Megnevezés (engedélyszám): Halászati szakmérnök szakirányú továbbképzési szak, OH-FHF/213-2/2010

Tudományterület: agrár képzési terület

Felvételi követelmények: mesterképzésben, illetve egyetemi szintű képzésben szerzett mérnöki oklevél

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120

Kompetenciák: A szakon végzettek:

 • ismerik a halászat és akvakultúra biológiai törvényszerűségeit és korszerű technológiai eljárásait;
 • tisztában vannak a termelést, feldolgozást és értékesítést befolyásoló ökológia, társadalmi és közgazdasági tényezők komplex hatásmechanizmusával;
 • kreatív képességekkel rendelkeznek a haltermelő vállalkozások működtetése, a piaci lehetőségekhez történő alkalmazkodás területén;
 • ismerik az Európai Unió Közös Halászai Politikájának előírásait, azokat képesek adaptálni a hazai termelési és közgazdasági viszonyokra;
 • elsajátítják a halászat pénzügyi, jogi és kereskedelmi szabályozási normáit;
 • a képzés folyamán elsajátítják a belvízi halászathoz és a tógazdasági haltermeléshez feltétlenül szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

 

Személyes adottságok és készségek

 • szintetizáló és ökológiai-, ökonómiai szemlélet szerinti gondolkodás;
 • halászati- és haltermelési módszerek mérnöki szintű elsajátítása és alkalmazása;
 • képesség a szakmai-és kapcsolódó információk megszerzésére, feldolgozására és a vállalkozások működtetésében történő alkalmazására;
 • együttműködő készség és partneri viszony kialakítása más szakmai területek szakértőivel, hatóságokkal, civil szervezetekkel.

 

Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 • a legújabb kutatási eredmények és információk alkalmazása a haltermelésben,
 • a legújabb kutatási eredmények és információk alapján fenntartható halászati- és akvakultúra rendszerek irányítása,
 • okszerű kereskedelmi- és marketing tevékenység folytatása a halászati ágazat - termékpálya működtetésében,
 • természetvédelmi célokat alkalmazó haltermelési technológiák fejlesztése.

 

Ismeretkörök:

Általános alapozó ismeretek                                                  20-28 kredit

(halrendszertani, anatómia, élettani ismeretek, szaporodásbiológiai és genetikai ismeretek, halegészségtani, kórtani ismeretek, biometria, informatikai ismeretek)

Törzsismeretek                                                                       48-58 kredit

(hidrobiológia, limnológia, vízgazdálkodás-haltenyésztés, halak takarmányozása tartástechnológiai ismeretek, halászati műszaki ismeretek, kishajó vezető ismeretek, szuper intenzív halgazdálkodás, természetes vízi és horgászcélú halgazdálkodás, halfeldolgozási ismeretek, díszhal-tenyésztés, elektromos halászat)

Speciális kiegészítő ismeretek                                                18-24 kredit

(értékesítés, marketing, halgazdálkodás ökonómiája, ágazati tervezés, EU-szabályozások, KHP, halászati, jogi ismeretek)

Szakdolgozat kreditértéke                                                        10 kredit

 

Tanterv letölthető INNEN.

Diploma kibocsátásának feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:

 • legalább 120 kredit megszerzése
 • egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka
 • a diplomamunka megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Sülyné Máté Anita, (96) 566-720, email: sulyne.mate.anita@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Szathmári László

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre:sulyne.mate.anita@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.