Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

HR-stratéga szakirányú továbbképzési szak

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés helye

Képzési terület

L

K

HR-stratéga szakirányú továbbképzési szak

650.000.-Ft

2

10<20

Győr, Budapest

 

GAZD

Megnevezés: HR stratéga szakirányú továbbképzési szak (FNYF/31-1/2021.)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: HR-stratéga

 

A felvétel feltételei:

Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma.

Képzési idő: 2 félév

 

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél:

A HR-stratéga képzés célja a legfelső szintű, stratégiai kérdésekben adni gyakorlati továbbképzési lehetőséget. A képzés gyakorlati szempontból mutat keresztmetszetet a HR-vezető szerepéről, a HR-stratégiáról és a vállalati mindennapok kapcsolatáról.  A képzés elméleti és módszertani elemei mellett központi szerepet szán annak is, hogy nagyvállalati HR-vezetők mutassák meg kihívásaikat és eredményeiket egy-egy fontos témakörben

Képzés mintatanterve:

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

1.

Stratégiai HR szerep

4

12

f

2.

Üzletvezérelt HR

5

15

f

3.

Stratégiai tervezés és a HR stratégia

5

15

f

4.

Új generációs HR szervezetek és HR szolgáltatások

5

15

f

5.

Stakeholder management

3

9

f

6.

Vállalati transzformáció

5

15

f

7.

Iparági napok

3

9

f

Összesen

30

90

 

 

2. félév

 

 

 

8.

Stratégiai HR szerep  kompetenciai

5

15

f

9.

Stratégiai projektek és HR szerepeik

4

12

f

10.

Munkavállalói életút és  munkavállalói élmény

4

12

f

11.

HR technológiák és az adatvezérelt HR

4

12

f

12.

Krízismenedzsment

4

12

f

13.

Stratégiai recruitment

2

6

f

14.

Iparági napok

3

9

f

15.

Szakdolgozat

4

12

f

Összesen

30

90

 

 

Szak kreditek összesen

60

180

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat)

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 

Szakmai alapismeretkör/ismeretek: 33 kredit

 

Stratégiai HR-szerep

Üzletvezérlet HR

Stratégiai tervezés és a HR-stratégia

Új generációs HR-szervezetek és HR-szolgáltatások

Stakeholder management

Vállalati transzformáció

 

Szakmai törzsanyag ismeretkör/ismeretek: 23 kredit

 

Stratégiai HR-szerep kompetenciái

Stratégiai projektek és HR-szerepeik

Munkavállalói életút és munkaválllalói élmény

HR-technológiák és az adatvezérelt HR

Krízismenedzsment

Stratégiai recruitment

 

Szakdolgozat: 4 kredit

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

A diploma feltétele:

A képzés tárgyainak eredményes teljesítése, szakdolgozat elkészítése és megvédése.

 

Kapcsolattartó: 

Wandraschekné Jakab Erzsébet (igazgatási ügyintéző 96/503-408 jakab.erzsebet@sze.hu)

 

Szakfelelős: Dr. Grúber Károly, egyetemi tanár

 

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő 2024.05.31.

Jelentkezés módja: elektronikus formában IDE kattintva érhető el

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre

 

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: FKKE00001T

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: jakab.erzsebet@sze.hu

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

HR stratéga 2022

Sport coach és HR-stratéga: korszerű tudást kínálnak a Széchenyi-egyetem posztgraduális képzései - SZE Alumni – Kommunikációs és Alumni Igazgatóság