Időmenedzsment

Engedélyszám: E-000896/2014/D005

Önköltség: 200.000 forint/fő

Létszám: 10 fő

 

A képzésfilozófiája, alapelve:

A képzés filozófiájában épít a mindenkit érintő és mindenkit érdeklő elemekre és elméletekre az idővel kapcsolatban, másrészről módszertanában hangsúlyosan megjelenik az egyéni attitűrlök iden­ tifikálása és fejlesztése. Alapelve, hogy minden résztvevő időszemélyiségének megfelelő útmutatást kapjon időperspektívájának és időorientációjának további alakításához és fejlesztéséhez.

A képzés célja

A képzés célja, hogy az egyéni időattitűdök azonosításával általános és egyedi gyakorlatok révén fejlessze a hatékony időfelhasználást A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes azonosítani saját időbeosztásában az ún. időrabló tevékenységeket, felismeri az időgazdálkodás szempontjából fejlesztendő területeket, priorizámi tudja feladatait.

A képzés célcsoportja

A képzés célcsoportja az alkalmazotti, vezetői, vállalkozói státuszúak, valamint az átmenetileg munka nélkül lévők.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák

a. Ismeret (tudás)

A képzés által a felnőttképzésben résztvevő:

 • Megismeri az idő gazdasági és társadalmi jelentőségét
 • Érti az idő mikroszintű (vállalati és egyéni) koordinációs szerepét azonosítja és megnevezi saját időszemélyiségét
 • Tudja, milyen módszerekkel segítse időhatékonyságának javítását

b. Készség, képesség

A képzés által a felnőttképzésben részt vevő:

 • Képes tervezni és priorizámi jövőbeli feladatait, kezelni, illetve időstruktúrájába illeszteni a váratlan feladatokat és helyzeteket
 • Kiküszöbölni, illetve minimalizálni a feladatrendszerét befolyásoló időrablókat (telefon, váratlan látogató, rosszul tervezett értekezlet, prioritás hiánya, személyes szervezetlenség, túl­ vállalás, késedelmes információk, halogatás, képtelenség a nem-et mondásra, kimerültség stb.)
 • Különbséget tenni a fontos és sürgős között
 

c. Magatartási, viselkedési jegyek (attitűdök)

A képzés által a felnőttképzésben résztvevő:

 • Belátja, ha időattitűdje változtatásra szorul a harmonikus időstruktúra irányába
 • Szem előtt tartja elvégzendő feladatai fontossági és sürgősségi sorrendjét egyéni és csopor-tostevékenységei során
 • A tevékenységek határidejét ún. kemény kritériumként kezeli

d. Felelősség, autonómia

A felnőttképzésben résztvevő:

 • Önállóan képes a céloknak megfelelő állandó és eseti feladatok tervezésére, azok határidejé­ nek meghatározásával együtt
 • Felelősen képes felmémi a feladatai elvégzéséhez szükséges időt

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség: Középfokú tanintézményben iskolarendszerű képzésben szerzett végzettség


Kapcsolattartó:

Kutiné Somogyvári Zsuzsanna

9026 Győr, Egyetem tér 1.

igazgatási ép.104

+36(96) 613-690

somogyvari@sze.hu

 

Képzés kezdete: 2019. szeptember

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT!