Információs és kommunikációs technológiák-oktatásmódszertani tanfolyam

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

IKT-oktatásmódszertani tanfolyam

60 000 Ft

30 óra

12 < 25

5 nap Győr pedagógusképzés

 

 

Megnevezés (engedélyszám): FNYF/422-3/2018

Tudományterület: pedagógusképzés képzési terület

Felvételi követelmények: Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél. (A korábban szerzett ismeretek elismeréséről az Egyetem dönt.)

A képzési idő: 30 óra
Megszerezhető kreditek: 25 kredit

Kompetenciák: a képzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik az oktatás területén az eredményesség érdekében hatékonyan használják az információs és kommunikációs technológia oktatást támogató eszközeit és alkalmazásait, beleértve a tanítási-tanulási folyamat tanórai és tanórán kívüli tevékenységeinek térbeli és időbeli kiterjesztését is. A képzés eredményeként a pedagógusok olyan innovációs készségre, célorientált eszközhasználatra és módszertani kultúrára tesznek szert, amellyel biztos alapon, hatékonyan tudnak az újszerű módszertani megoldásokkal dolgozó oktatási-nevelési intézmények keretei között tevékenykedni

Ismeretkörök:

  • Általános pedagógiai, módszertani ismeretek
  • Információs és kommunikációs kompetenciafejlesztés
  • Virtuális Valóság (VR), célorientált eszközhasználat és módszertani kultúra

Az IKT-oktatásmódszertani tanfolyam mintatanterve – levelező tagozat

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

öá.

bszf.

Információs társadalom jellemzői, pedagógiája és pszichológiája

3

2

6

v

Digitális nemzedékek

3

2

6

v

Oktatásmódszertan az információs társadalomban

4

2

10

v

Kollaboratív tartalomfejlesztés

6

8

10

f

VR-Learning

3

8

3

f

VR tananyagfejlesztés

6

8

10

f

Képzés összesen:

25

30

35

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat

 

A szakképesítés megszerzéséről szóló tanúsítvány/kreditigazolás kiadásának feltételei:

 

Az általános követelményeket a tantárgyi vizsgákra és a záróvizsgára vonatkozóan a Széchenyi István Egyetem Felnőttképzési Központ Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tartalmazza.

A tantárgyi aláírás feltétele: a tantárgy elméleti és gyakorlati foglalkozásain való min. 80 %-os részvétel, és a tantárgyi követelményekben esetlegesen előírt feladatok, gyakorlatok teljesítése.

A záróvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi tantárgyból a tantárgyi aláírás megszerzése, és eredményes (legalább elégséges (2) osztályzatú) tantárgyi vizsga letétele.

 

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1.
06-96/503-406
marti@sze.hu

 

Szakfelelős:   Dr. Horváth Ildikó egyetemi docens

Képzés kezdete: 2023. szeptember

Jelentkezési határidő2023. szeptember 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet!

A jelentkezési lap itt érhető el.

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!