Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Innovációs szaktanácsadó

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Innovációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak 395.000.-Ft 2 10<20 Győr/Budapest GAZD

 

Megnevezés: Innovációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1215-5/2022)

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Innovációs szaktanácsadó

 

A felvétel feltételei:

 

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség.

Képzési idő: 2 félév

 

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik meglévő szakmai ismereteikre és a képzés során bemutatott különböző élenjáró technológiákra alapozva képessé válnak a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek megtervezésére, források bevonására, hatékony menedzselésére, majd az eredmények hasznosításának a megszervezésére, licencia tárgyalások folytatására, valamint hasznosító/spin-off vállalkozások indulásának megszervezésére, a tőkebevonást megalapozó üzleti tervek kidolgozására. A képzés a tudományos és innovációs parkok működtetésében résztvevő szakemberek, valamint az egyetemi kutatási eredmények hasznosításában, harmadik missziós tevékenységekben aktív szerepet betöltő egyetemi kutatóközpontok, valamint kompetencia központok menedzsmentjének a képzését célozza.

Képzés mintatanterve:

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

öá.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

1.

Innovációs ökoszisztémák, hazai és európai uniós pályázati mechanizmusok

5

15

f

2.

Gyártásdigitalizáció

5

15

f

3.

Korszerű közlekedési technológiák: autonóm közlekedés és dróntechnológiák

5

15

f

4.

Design Thinking-védelmi innovációk

5

15

f

5.

Korszerű anyagok és technológiák

5

15

f

6.

Költségtervezés és üzleti terv készítés

5

15

f

Összesen

30

 90

 

 

2. félév

 

 

 

7.

Jog és innováció, szellemitulajdon-védelem

5

15

f

8.

Ipari szoftverfejlesztés

5

15

f

9.

Komplex technológiai projektek menedzselése

5

15

f

10.

Energiamenedzsment és -fenntarthatóság

5

15

f

11.

Minőségmenedzsment, tanúsítás és műszaki kockázatelemzés

5

15

f

12.

Szakdolgozat

5

15

f

Összesen

30

 90

 

 

Szak kreditek összesen

60

180

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat)

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 

Szakmai  alapismeretek: 25 kredit

Gyártás digitalizáció, korszerű közlekedési technológiák: autonóm közlekedés és dróntechnológiák, korszerű anyagok és technológiák, ipari szoftverfejlesztés, energiamenedzsment és -fenntarthatóság

 

Szakmai kiegészítő ismeretek: 20 kredit

Design Thinking - védelmi innovációk, költségtervezés és üzleti terv készítése, komplex technológiai projektek menedzselése, minőségmenedzsment, tanúsítás és műszaki kockázatelemzés

 

Humán ismeretkör: 10 kredit

Innovációs ökoszisztémák, hazai és európai uniós pályázati mechanizmusok, jog és innováció, szellemitulajdon-védelem

 

Szakdolgozat: 5 kredit

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

A diploma feltétele:

  • A tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)
  • A szakdolgozat meghatározott, előírt szinten való elkészítése, benyújtása, megvédése

 

Kapcsolattartó: 

Wandraschekné Jakab Erzsébet (igazgatási ügyintéző 96/503-408 jakab.erzsebet@sze.hu)

 

Szakfelelős: Dr. Dőry Tibor, egyetemi docens

 

Képzés kezdete: 2024 február

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu) 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre

 

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: FKKE00001T

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: jakab.erzsebet@sze.hu

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

 

A képzés keretein belül, az alábbi témában hirdetett, mikrótanúsítványt adó modul leírása elérhető:

Jogi és innováció, szellemitulajdon védelem