Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

INNOVATÍV KKV-VEZETÉS

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő
(félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Innovatív KKV-vezetés

450.000 Ft

2

10 < 50

átlagban kéthetente

 Győr

GAZD

Megnevezés (engedélyszám): Innovatív KKV-vezetés szakirányú továbbképzési szak, FNYF/980-3/2021.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Innovatív KKV-vezető

Tudományterület: gazdaságtudományi képzési terület

Felvételi követelmények: Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma.

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

A képzés célja:

A szak célja, hogy a kisvállalkozóknak, kisebb vállalati vezetőknek, vagy nagyobb szervezetek kisebb egységvezetőinek naprakész elméleti tudást és gyakorlati eszköztárat adjunk. Kurzusainkat a  vállalkozások közötti üzletmenetet támogatása céljából B2B szemléletben szervezzük.

Soft és hard területek egyaránt megjelennek a képzésben, hogy a menedzseri és vezetői szerepeket együtt tanulják meg a résztvevők. A stratégiai tervezés, folyamatokfejlesztése, pénzügyek és beszerzés mellett a lényegesnek látjuk a tudatosság növelését a vezetői munkában.

A 21.században nélkülözhetetlen agilis és lean valamint tárgyalás és kommunikációs készségeket is fejlesztjük. Célunk, hogy a képzés elvégzése után magabiztos, innovatív vezetőkké váljanak diplomásaink, akik a tervezői (design)gondolkodás, a digitális-, valamint a szervezet-, és üzletfejlesztési kompetenciák birtokában jövőbemutató módon tudják cégüket vagy üzleti területüket vezetni.

AZ INNOVATÍV KKV-VEZETÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE

Levelező tagozat

 

A kötelező tantárgyak listája

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

Tantárgyfelelős oktató

Kar/tanszék

Tervezett oktató

 

1. félév

           

1.

Komplex üzleti tervezés

 

5

15

f

dr. Dernóczy-Polyák Adrienn

Marketing és Menedzsment Tanszék

dr. Dernóczy-Polyák Adrienn

2.

Online marketing a B2B piacon

5

15

f

dr. Keller Veronika

Marketing és Menedzsment Tanszék

Nagy Szabolcs

3.

Tárgyalástechnika és kommunikációfejlesztés

5

15

f

dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka

Marketing és Menedzsment Tanszék

dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka

4.

Szervezet- és folyamatfejlesztés

5

15

f

dr. Kurucz Attila

Marketing és Menedzsment Tanszék

dr. Kurucz Attila

5.

Pénzügyek cégvezetőknek

5

15

f

dr. Kurucz Attila

Marketing és Menedzsment Tanszék

Bozsaky Csaba

6.

PROJEKTMUNKA I.

5

15

f

dr. Süle Edit

Marketing és Menedzsment Tanszék

dr. Süle Edit

Összesen

30

90

     

 

 

2. félév

         

 

7.

A lean és agilis működés alapjai

 

5

15

f

dr. Kurucz Attila

Marketing és Menedzsment Tanszék

Németh Valentin

8.

Tudatos vállalkozásvezetés – vezetői kompetenciák

5

15

f

dr. Lőre Vendel

Marketing és Menedzsment Tanszék

dr. Lőre Vendel

/dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka

9.

Ügyféloldali B2B piacok vizsgálata

4

12

f

dr. Keller Veronika

Marketing és Menedzsment Tanszék

dr. habil. Reicher Regina Zsuzsánna

10.

Digitális vezető – digitális szervezet

5

15

f

dr. Kurucz Attila

Marketing és Menedzsment Tanszék

dr. Kurucz Attila

11.

Beszerzés és ellátásmenedzsment B2B piacokon

5

15

f

dr. Süle Edit

Marketing és Menedzsment Tanszék

dr. Süle Edit

12.

PROJEKTMUNKA II.

6

18

f

dr. Kurucz Attila

Marketing és Menedzsment Tanszék

dr. Kurucz Attila

Összesen

30

90

       
 

Szak kreditek összesen

60

180

       

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat

A képzés tanterve IDE KATTINTVA érhető el.

Diploma kibocsátásának feltétele:

  • a tanterv szerinti tantárgyak teljesítése
  • a Projektmunka II. tantárgy keretében elkészült projektmunka bizottság előtti bemutatása, megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Silniczki Andrea tel: (96) 503-438, email: andrea@sze.hu

Szakfelelős: dr. Kurucz Attila egyetemi docens, tanszékvezető kurucz.attila@sze.hu

Képzés kezdete: 2024. február

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

A jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget a Széchenyi István Egyetem, 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: IDE kattintva! Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, fényképes önéletrajz(ebbe írja bele röviden, hogy miért jön a képzésre, mi motiválja).