Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Integrált motorkerékpár –és versenyszakmérnök

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés helye

Képzési terület

L

K

Integrált motorkerékpár –és versenyszakmérnök

480.000 Ft

4

10 < 30

Győr/Budapest 

MÜSZ

 

Megnevezés (engedélyszám): Integrált motorkerékpár –és versenyszakmérnök szakirányú továbbképzési szak (FNYF/898-3/2018)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: motorkerékpár –és versenyszakmérnök

 

A felvétel feltételei:

A képzésben legalább alapképzésben szerzett (vagy ezzel egyenértékű korábbi főiskolai) végzettséggel és mérnök szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

 

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Képzési cél: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a motorkerékpár és versenytechnika szakterületéhez kapcsolódó, természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, jogi, ipari és technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon, versenycsapatokon, szakképző intézményeken és államigazgatáson belül fölmerülő többdimenziós műszaki, informatikai, logisztikai, pedagógiai, jogi problémák szakmai elemzésére, tervezésére, szervezésére, megoldására és irányítására.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

 

Szakmai alapismeretek: 22 kredit

Motor-és versenytechnika; motor- és versenyelektronika; motor- és versenydiagnosztika

Műszaki alapismeretek: 28 kredit

Általános technikai-sport ismeretek; szakmai specialitások; gyakorlat; technika-sport specialitások gyakorlat; versenyjármű aerodinamika; motorkerékpár technikai specialitásai

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 55 kredit

Motor –és versenytechnika gyakorlat; versenyjármű menedzsment gyakorlat; K+F projektgyakorlat; szakmai gyakorlat

A diplomadolgozat kreditértéke: 15 kredit

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • A tantervben, a tantárgyi programokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium).
  • A szakdolgozat előzőekben meghatározott követelmények szerinti elkészítése és benyújtása.

 

A diploma feltétele: A záróvizsga teljesítése, ennek keretében a szakdolgozat megvédése.

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Mónus Imréné (igazgatási ügyintéző FK- 96/613-537 monus.imrene@sze.hu)

Szakfelelős: Dr. Feszty Dániel tanszékvezető, egyetemi docens

Képzés kezdete: 2024/2025. tanév II. félév

Jelentkezési határidő2025. január 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre.

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Az utalásról szóló bizonylat másolatát, kérjük, csatolja fel a jelentkezési lap mellékleteként!

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

 

Képzésnépszerűsítő anyagok: