Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Ipar 4.0 szakember

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Ipar 4.0 rendszerfejlesztő és digitalizációs szakember szakirányú továbbképzési szak

390.000.-

2

15 < 25

Győr/Budapest MŰSZAKI

 

Megnevezés (engedélyszám): 

Ipar 4.0 rendszerfejlesztő és digitalizációs szakember szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1220-4/2022)

Specialist in Industry 4.0 System Developments and Digitalization postgraduate specialization programme

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Ipar 4.0 rendszerfejlesztő és digitalizációs szakember / Specialist in Industry 4.0 System Developments and Digitalization

 

A felvétel feltételei:

 

az alábbi alapképzési szakok valamelyikén (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség:

 • műszaki menedzser alapképzési szak
 • katonai infokommunikáció alapképzési szak
 • gazdaságinformatikus alapképzési szak
 • programtervező informatikus alapképzési szak
 • agrár- és üzleti digitalizáció alapképzési szak

 

vagy

 • egyéb alapképzési szakon szerzett végzettség esetén további jelentkezési feltétel az alábbi mesterképzési szakok valamelyikén (vagy korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség:
 • védelmi infokommunikációs rendszertervező (korábbi nevén: védelmi vezetéstechnikai rendszertervező) mesterképzési szak;
 • programtervező informatikus mesterképzési szak; vagy c) legalább főiskolai szintű mérnöktanár szakon szerzett oklevél.

vagy

 • legalább főiskolai szintű mérnöktanár szakon szerzett oklevél.

Képzési idő: 2 félév

 

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél:

A képzés során a műszaki alapismeretekkel rendelkező diplomások megismerkednek olyan naprakész, gyakorlati ipar 4.0 alapú gyártási, logisztikai és kommunikációs folyamatokhoz kapcsolódó rendszerfejlesztői és digitalizációs ismeretek és tudáselemek átadásával, amely azonnal integrálható és hasznosítható a gyorsan változó ipari környezetben, különös tekintettel a jármű- és gépiparban. A hallgatók a képzés során olyan kompetenciákat sajátítanak el, amelyek elősegítik a komplex mérnöki rendszerek megértéséhez, üzemeltetéséhez, diagnosztizálásához és fejlesztéséhez szükséges interdiszciplináris műszaki készségek kialakulását.

A képzés mintanterve:

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

1.

Bevezetés a digitalizációba

5

15

f

2.

Adatelemzés, adatvizualizációs technikák

5

15

v

3.

IoT megoldások

5

15

v

4.

Folyamat-szimuláció

5

15

f

5.

Ipari 3D technológiák

5

15

v

6.

Projekt feladat I.

5

15

f

Összesen

30

90

 

 

2. félév

 

 

 

7.

Minőségmenedzsment 4.0

5

15

f

8.

Modern intra-logisztika

5

15

v

9.

Ipari kommunikációk

5

15

v

10.

Digitális Iker tehnológiák

5

15

f

11.

Ipar 4.0 gazdasági aspektusai

5

15

v

12.

Projekt feladat II.

5

15

f

Összesen

30

90

 

 

Szak kreditek összesen

60

 

 

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Szakmai alapismeret ismeretkör/ismeretek: 20 kredit

 • Bevezetés a digitalizációba 5 kredit
 • Adatelemzés, adatvizualizációs technikák 5 kredit
 • Ipari 3D technológiák 5 kredit
 • Ipari kommunikációk 5 kredit

 

Szakmai törzsanyag ismeretkör/ismeretek: 20 kredit

 • IoT megoldások 5 kredit
 • Folyamat-szimuláció 5 kredit
 • Modern intra-logisztika 5 kredit
 • Digitális Iker tehnológiák 5 kredit

 

Kiegészítő szakismeretkör/szakismeretek: 10 kredit

 • Minőségmenedzsment 4.0 5 kredit
 • Ipar 4.0 gazdasági aspektusai 5 kredit

 

A szakdolgozat (Projekt feladat I., Projekt feladat II.) kreditértéke: 10 kredit

 

A diploma kiadásának feltétele:

 • a tanterv szerinti tantárgyak teljesítése
 • a szakdolgozat (Projekt feladat I., II.) záróvizsga bizottság előtti bemutatása, megvédése

 

 

Szakfelelős:  dr. Ballagi Áron egyetemi docens, tanszékvezető

Kapcsolattartó: Mónus Imréné (igazgatási ügyintéző FK- 96/613-537 monus.imrene@sze.hu)

 

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

 

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu) 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre.

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot csatolja a jelentkezési felületen! (Regisztrációs díj - befizetési igazolás)

 

Egyéb információk : A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.