Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Ipar 4.0 szakmérnök

 

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Ipar 4.0 rendszerfejlesztő és digitalizációs szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

390.000.-

2

15 < 25

Győr/Budapest MŰSZ

 

 

Megnevezés

Ipar 4.0 rendszerfejlesztő és digitalizációs szakmérnök szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1221-4/2022)

Engineer in Industry 4.0 System Developments postgraduate specialization programme

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

 

Ipar 4.0 rendszerfejlesztő és digitalizációs szakmérnök (Engineer in Industry 4.0 System Developments)

A felvétel feltételei:

Legalább alapképzésben szerzett oklevél és mérnök vagy mérnökinformatikus szakképzettség.

 

 (A korábban szerzett ismeretek elismeréséről az Egyetem dönt)

Képzési idő: 2 félév

 

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél:

 

A hallgatók a képzés során olyan kompetenciákat sajátítanak el, amelyek elősegítik a komplex mérnöki rendszerek megértéséhez, üzemeltetéséhez, diagnosztizálásához és fejlesztéséhez szükséges interdiszciplináris műszaki készségek kialakulását. Továbbá olyan naprakész, gyakorlati ipar 4.0 alapú gyártási, logisztikai és kommunikációs folyamatokhoz kapcsolódó rendszerfejlesztői és digitalizációs ismeretek és tudáselemek átadása az általános műszaki alapismeretekkel rendelkező diplomás mérnökök számára, amely azonnal integrálható és hasznosítható a gyorsan változó ipari környezetben, különös tekintettel a gép- és járműiparban.

 

A képzés mintanterve:

 

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

1.

Bevezetés a digitalizációba

5

15

f

2.

Adatelemzés, adatvizualizációs technikák

5

15

v

3.

IoT megoldások

5

15

v

4.

Folyamat-szimuláció

5

15

f

5.

Ipari 3D technológiák

5

15

v

6.

Projekt feladat I.

5

15

f

Összesen

30

90

 

 

2. félév

 

 

 

7.

Minőségmenedzsment 4.0

5

15

f

8.

Modern intra-logisztika

5

15

v

9.

Ipari kommunikációk

5

15

v

10.

Digitális Iker tehnológiák

5

15

f

11.

Ipar 4.0 gazdasági aspektusai

5

15

v

12.

Projekt feladat II.

5

15

f

Összesen

30

90

 

 

Szak kreditek összesen

60

 

 

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Szakmai alapismeretkör/ismeretek: 20 kredit

Bevezetés a digitalizációba, adatelemzés, adatvizualizációs technikák, ipari 3D technológiák, ipari kommunikációk

 

Szakmai törzsanyag ismeretkör/ismeretek: 20 kredit

IoT megoldások, folyamatszimuláció, modern intra-logisztika, digitális Iker technológiák

 

Kiegészítő szakismeretkör/szakismeretek: 10 kredit

Minőségmenedzsment, Ipar 4.0 gazdasági aspektusai

 

A szakdolgozat (Projekt feladat I., Projekt feladat II.) kreditértéke: 10 kredit

 

 

Szakfelelős:  dr. Ballagi Áron egyetemi docens, tanszékvezető

Kapcsolattartó: Mónus Imréné (igazgatási ügyintéző FK- 96/613-537 monus.imrene@sze.hu)

 

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

 

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu)

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre.

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. 

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot csatolja a jelentkezési felületen! (Regisztrációs díj - befizetési igazolás)

 

Egyéb információk : A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.