Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Ipari digitalizációs szaktanácsadó

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés helye

Képzési terület

L

K

Ipari digitalizációs szaktanácsadó

535.000.-Ft

2

5

Győr, Budapest

MÜSZ

Megnevezés:

Ipari digitalizációs szaktanácsadó / Industrial digitalization technical advisor szakirányú továbbképzési szak  (FNYF/1964-3/2021.)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Ipari digitalizációs szaktanácsadó / Industrial digitalization technical advisor

A képzés nyelve angol

 A felvétel feltételei:

  1. a) műszaki menedzser alapképzési szakon (korábban legalább főiskolai szintű képzésen) szerzett oklevél, vagy
  2. b) egyéb alapképzési szakon szerzett oklevél esetén műszaki menedzser mesterképzési szakon szerzett oklevél.

 Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

Képzési cél:

A hallgatók a képzés során olyan kompetenciákat sajátítatnak el, amelyek elősegítik a komplex mérnöki rendszerek megértéséhez, üzemeltetéséhez, diagnosztizálásához és fejlesztéséhez szükséges interdiszciplináris műszaki készségek kialakulását.

A szakmérnöki program célja olyan naprakész, gyakorlati infokommunikációs, gyártásautomatizálási és programozási ismeretek és tudáselemek átadása az általános műszaki alapismeretekkel rendelkező diplomás mérnökök számára, amely azonnal integrálható és hasznosítható a gyorsan változó járműipari környezetben.

 

A képzés mintatanterve

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

1.

Data science with Python / Adatfeldolgozás Python-ban

6

18

f

2.

Industrial control theory / Ipari szabályozástechnika

6

18

f

3.

Sensing and Data Acquisition / Érzékelők és adatgyűjtők

6

18

f

4.

Failure analysis, diagnostics and problem solving / Kárelemzés, diagnosztika és probléma megoldás

6

18

f

5.

Big Data, data mining, cloud computing and real-time computations / Big Data, adatbányászat, felhőalapú adatfeldolgozás és valós idejű számítások

6

18

f

Összesen

30

90

 

 

2. félév

 

 

 

6.

Wired and Wireless Communication Protocols / Vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs protokollok

6

18

f

7.

Cybersecurity / Kiberbiztonság

6

18

f

8.

Final year project / Szakdolgozat

18

54

f

Összesen

30

90

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, bszf = számonkérés (f – folyamatos)

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

Szakmai alapismeret ismeretkör/ismeretek: 12 kredit

Kárelemzés, diagnosztika és probléma megoldás: 6 kredit

Vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs protokollok: 6 kredit

Műszaki alapismeretkör/ismeretek: 12 kredit

Ipari szabályozástechnika : 6 kredit

Érzékelők és adatgyűjtők : 6 kredit

Szakmai törzsanyag ismeretkör/ismeretek: 18 kredit

Adatfeldolgozás Python-ban: 6 kredit

Big Data, adatbányászat, felhőalapú adatfeldolgozás és valós idejű számítások: 6 kredit

Kiberbiztonság: 6 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 18 kredit

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

 A diploma feltétele: a tanterv szerinti tantárgyak teljesítése és a szakdolgozat záróvizsga bizottság előtti bemutatása, megvédése

 

Kapcsolattartó: 

Mónus Imréné (igazgatási ügyintéző 96/613-537; monus.imrene@sze.hu)

 

Szakfelelős:  dr. Hanula Barna egyetemi docens

Képzés kezdete: 2024/25 őszi félév

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján IDE kattintva

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot csatolja a jelentkezési felületen! (Regisztrációs díj - befizetési igazolás)

 

Egyéb információ: A képzés elegendő számú jelentkező esetén indul.