Vállalati pótjelentkezés a Széchenyi István Egyetem által meghirdetett Duális Képzésekre

 

A Széchenyi István Egyetem által indított duális képzésekre az alábbi űrlap kitöltésével jelentkezhet. 

A jelentkezés feltétele, hogy a 2019-es általános felvételi eljárásban sikeres felvételi eredménye legyen, vagy a 2019-es pótfelvételi eljárás esetén érvényes jelentkezése legyen a Széchenyi István Egyetem által meghirdetett alábbi szakok legalább egyikére:

 

GÉPÉSZMÉRNÖKI BSC
JÁRMŰMÉRNÖKI BSC
MÉRNÖKINFORMATIKUS BSC
SZOCIÁLIS MUNKA BA
VILLAMOSMÉRNÖKI BSC

 

Az alábbi űrlap kitöltése szükséges a duális képzésre való jelentkezéshez. Kérjük, hogy az űrlap kitöltésekor ügyeljen arra, hogy azokat a szakokat válassza ki, melyre a 2019-es általános felvételi eljárás során felvételt nyert, vagy a 2019-es pótfelvételi eljárás során jelentkezett, majd kijelölés után tudja bejelölni a választott céget.

A kitöltés során rangsort állíthat fel a cégekhez való jelentkezésében, így kérjük, ügyeljen arra, hogy úgy állítsa fel a rangsort, ahogyan a jelentkezést szeretné benyújtani.

A jelentkezés során legfeljebb 3 vállalatot jelölhet meg, ahol a meghirdetett vállalatok száma ezt megengedi!

Ahhoz a céghez kerül felvételre, ahol elsőként lesz sikeres vállalati jelentkezése!

 

Vállalati pótjelentkezési határidő: 2019. augusztus 20. éjfél

Kapcsolat: 

Jerkovich Brigitta

osztályvezető
Felvételi és Rendezvényszervezési Osztály
Egyetemi Szolgáltató Központ
Széchenyi István Egyetem
E-mail: jerkovich.brigitta##kukac##sze.hu 

Saját adatok:
Név: * 
Születési hely: * 
Születési idő: * 
Édesanyja neve: * 
Kérem édesanyja leánykori nevét adja meg!
Lakcím:
Irányítószám: * 
Város, falu: * 
Utca, házszám: * 
Elérhetőség:
Telefonszám: * 
Email cím: * 
Középiskola:
Név: * 
Város: * 
Jelentkezés
Válassza ki, a Széchenyi István Egyetem mely szakjára jelentkezett: * 

Melyik céget szeretné megjelölni gépészmérnöki bsc szakon 1. helyen? * 


Melyik céget szeretné megjelölni gépészmérnöki bsc szakon 2. helyen?  


Melyik céget szeretné megjelölni járműmérnöki bsc szakon 1. helyen? * 


Melyik céget szeretné megjelölni járműmérnöki bsc szakon 2. helyen?  


Kiválasztott vállalat: Vill-Korr Hungária Kft.
Kiválasztott vállalat: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Melyik céget szeretné megjelölni villamosmérnöki bsc szakon 1. helyen? * Melyik céget szeretné megjelölni villamosmérnöki bsc szakon 2. helyen?  Melyik céget szeretné megjelölni villamosmérnöki bsc szakon 3. helyen?  Önéletrajz, Motivációs levél
Kérem töltse fel fényképes önéletrajzát maximum 2 oldal terjedelemben
Max. méret 8 MB
Kérem töltse fel motivációs levelét maximum 1 oldal terjedelemben.
Max. méret 8 MB
Bizonyítványok
Kérem töltse fel a 3. év végi középiskolai bizonyítványát scannelt formában.
Max. méret 8 MB
Kérem töltse fel a 4. év félévi középiskolai bizonyítványát scannelt formában.
Max. méret 8 MB
Rendelkezik nyelvvizsgával? * 


Nyelv: * 
Nyelvvizsga szintje * 
Kérem töltse fel a nyelvvizsga bizonyítványát scannelt formában.
Max. méret 8 MB
Még egy nyelvvizsgával rendelkezem.  
Nyelv: * 
Nyelvvizsga szintje * 
Kérem töltse fel a nyelvvizsga bizonyítványát scannelt formában.
Max. méret 8 MB
Tanulmányi verseny
Részt vett tanulmányi versenyen? * 


Tanulmányi verseny neve: * 
Elért helyezés: * 
Részt vettem másik tanulmányi versenyen * 


Tanulmányi verseny neve: * 
Elért helyezés: * 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (32) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a Széchenyi István Egyetem duális képzésére történő jelentkezés keretében benyújtott felvételi anyagommal kapcsolatban hozzájárulásomat adom az abban meghatározott és annak keretében létrejövő személyes adataim kezeléséhez a felvételi eljárás keretében és sikeres felvételi esetén a hallgatói jogviszonnyal összefüggésben. * 
Kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy a Széchenyi István Egyetem a duális képzéssel összefüggésben a fentiekben körülírt személyes adataimat a felvételi eljárás keretében és a képzés időtartama alatt a duális képzésben gyakorlati képzés biztosító Gyakorlóhely részére továbbítsa. Ezáltal hozzájárulásomat adom a fenti személyes adataim Gyakorló hely általi kezeléséhez a duális képzéssel összefüggésben. * 

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatos információk

+36 96 613 610

+36 70 646 3106

+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

 

Neptun belépési problémával az alábbi e-mail címen keresztül tud érdeklődni:

to-ugyelet@sze.hu

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Tanulmányi Osztály 2019.07.29. – 2019.08.20. közötti időszakban ügyeleti rendben dolgozik, ezért a beérkezett levelek megválaszolása a szokottnál több időt vehet igénybe, türelmüket előre is köszönjük!