Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

JOG- ÉS KORMÁNYZÁSTANI SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Jog- és kormányzástani szakjogász

300 000 Ft

2

10<50

félévente 2*1 hét

Győr

Jogi

Megnevezés (engedélyszám): Jog- és kormányzástani szakjogász szakirányú továbbképzési szak (FNYF/867-3/2018)

Tudományterület: Jogi képzési terület

Felvételi követelmények:

 • Jogi mesterképzésben szerzett oklevél, továbbá
 • legalább B2 (középfokú) angol nyelvtudás, amely az Egyetem által vizsgálható

 

Képzés nyelve: angol

 

Képzési idő: 2 félév

A szak képzési programjának időbeosztása 4 intenzív oktatási hét, valamint a tantervben foglalt kurzusokon felül különféle szakmai, networking és intézménylátogatási programokat is magában foglal.

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

Kompetenciák:

A jog- és kormányzástani szakjogász a kormányzásra vonatkozó közjogi szabályok, a döntéshozatali folyamatok, az érdekképviselet és a jogalkotás alapjait képező ismeretanyag, egyben az európai és nemzetközi közjogi szabályozási modellek főbb ismereteinek birtokában képes

 • a gyakorlatban is felismerni és megvalósítani azon döntéshozatali és jogalkalmazási feladatokat, amely a kormányzás hatékonysága és a magánszférával való kapcsolatának fejlesztése céljából alapvető fontossággal bírnak;
 • a specifikus jogi ismeretei alapján tudása további bővítésére, és a közjognak a kormányzás működése szempontjából releváns területeiről teljes képet alkotni (pl. választójog, jogalkotás, alkotmánybírósági kontroll, médiajog, közpénzügyi jogi szabályozás, etc.).
 • aktívan és kezdeményezően közreműködni a jogalkotási, a kormányzati és közigazgatási hatósági jogköröket és az azok felett felügyeletet gyakorló testületekben, e szervezetek szakember-állományában,
 • a műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
 • rendszerszemléletű gondolkodásmód alapján komplex elemzésre, következtetésre és tervezésére,
 • integrált ismeretek alkalmazására a tervezés és értékelés területén,
 • állapotfelmérések elvégzésére, feladatok komplex megtervezésére, irányítására, vezetésére és végrehajtására.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

 • Közjogi szakismeretek (összehasonlító alkotmányjog, összehasonlító kormányzástan, választási rendszerek és képviseleti demokrácia, alkotmánybíráskodás) – 10-15 kredit
 • Ágazati jogi szakismeretek (összehasonlító törvényhozási (parlamenti) tanulmányok, jogalkotástan, közmenedzsment és közpénzügyek, az Európai Unió és a nemzetközi szervezetek döntéshozatali eljárásainak jogi szabályozása) – 15-25 kredit
 • Speciális jogi és választható szakismeretek (médiajog, nemzetközi emberi jogi fórumok esetjoga, lobbitevékenység és jogi szabályozása, vállalati igazgatás, közigazgatási modellek, IT a kormányzásban (e-közigazgatás, Big Data), civil szervezetek állami kapcsolatai, geopolitika, protokoll, retorika) – 15-25 kredit
 • Szakdolgozat – 8 kredit

Diploma kibocsátásának feltétele:

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

 • legalább 60 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 8 kredit értékű,
 • egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat
 • a szakdolgozat megvédése

Kapcsolattartó: Csizmarik Eszter, tel: +36 96 613 675, email: csizmarik@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Stumpf István

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: Intézmény honlapján

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: csizmarik@sze.hu

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, nyelvvizsga bizonyítvány másolata

 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.