Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Jogi szakokleveles gazdasági és pénzügyi szakember

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

L

K

Jogi szakokleveles gazdasági és pénzügyi szakember

190 000 Ft

3

10<50

havonta

Győr

Megnevezés (engedélyszám): Jogi szakokleveles gazdasági és pénzügyi szakember szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1056-3/2017)

Tudományterület: Jogi képzési terület

Felvételi követelmények:
Gazdaságtudományi képzési területen alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett (illetve egyetemi vagy főiskolai szintű) oklevél.

Képzési idő: 3 félév

Megszerezhető kreditek: 90 kredit

Kompetenciák:
A jogi szakokleveles gazdasági és pénzügyi szakember:

 • képes felismerni és alkalmazni a gazdasági és pénzügyi területet érintő összetett jogi szabályozás elemeit;
 • rendelkezik hazai és nemzetközi gazdasági jogi ismeretekkel;
 • tisztában van az ágazatot átszövő magán- és közjogi szabályozással, annak elvi, elméleti hátterével, nemzetközi jogi alapjaival és az Európai Unió gazdasági (belső piaci) szabályozásával;
 • komplex ismeretekkel rendelkezik a pénzügyi piacok és a pénzügyi szolgáltatások jogi szabályozása terén;
 • speciális jogi ismeretei kiterjednek a gazdasági társaságok jogi szabályozásának, a szerződési jognak, valamint a közbeszerzések jogának területére;
 • szakmailag alátámasztott álláspontot tud kialakítani gazdasági és pénzügyi jogi szempontból releváns kérdésekben.

Ismeretkörök:

 • Alapozó ismeretek (polgári jogi, közjogi, EU jogi, valamint büntetőjogi ismeretek) 10-30 kredit
 • Pénzügyi jogi és gazdasági jogi speciális ismeretek (pénzügyi jogi, adójog, kereskedelmi jog, bankjog) 10-30 kredit
 • Társasági jogi és munkajogi ismeretek (társasági jog, munkajog, szerződési jog, csőd- és felszámolási jog) 10-30 kredit
 •  Szakdolgozat 10 kredit

Tanterv:

http://neptun.sze.hu/tanulmanyi/show/filter/eyJha3RmZWxldiI6IjIwMTctMDktMDEiLCJha3RzemFrIjoiQUpJTF9UR1AiLCJha3R0YW50ZXJ2IjoiQUpJTF9UR1AiLCJha3RzemFraXIiOiJBSklMX1RHUCIsImFrdHRpcHVzIjoidGFyZ3lsaXN0YSJ9/m/1333 

Diploma kibocsátásának feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

 • legalább 90 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 10 kredit értékű,
 • egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat
 • a szakdolgozat megvédése
 • A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

Kapcsolattartó: Kutiné Somogyvári Zsuzsanna, tel: (96) 613-690, email: somogyvari@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Menyhárt Ádám

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT!

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: somogyvari@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, szakmai önéletrajz.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.