Jogi szakokleveles gazdasági és pénzügyi szakember

JOGI SZAKOKLEVELES GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK                                                 

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Jogi szakokleveles gazdasági és pénzügyi szakember

190 000 Ft

3

10<50

havonta

Győr

Jogi

Megnevezés (engedélyszám): Jogi szakokleveles gazdasági és pénzügyi szakember szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1056-3/2017)

Tudományterület: Jogi képzési terület

Felvételi követelmények:
Gazdaságtudományi képzési területen alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett (illetve egyetemi vagy főiskolai szintű) oklevél.

Képzési idő:3 félév

Megszerezhető kreditek: 90 kredit

Kompetenciák:
A jogi szakokleveles gazdasági és pénzügyi szakember:

 • képes felismerni és alkalmazni a gazdasági és pénzügyi területet érintő összetett jogi szabályozás elemeit;
 • rendelkezik hazai és nemzetközi gazdasági jogi ismeretekkel;
 • tisztában van az ágazatot átszövő magán- és közjogi szabályozással, annak elvi, elméleti hátterével, nemzetközi jogi alapjaival és az Európai Unió gazdasági (belső piaci) szabályozásával;
 • komplex ismeretekkel rendelkezik a pénzügyi piacok és a pénzügyi szolgáltatások jogi szabályozása terén;
 • speciális jogi ismeretei kiterjednek a gazdasági társaságok jogi szabályozásának, a szerződési jognak, valamint a közbeszerzések jogának területére;
 • szakmailag alátámasztott álláspontot tud kialakítani gazdasági és pénzügyi jogi szempontból releváns kérdésekben.

Ismeretkörök:

 • Alapozó ismeretek (polgári jogi, közjogi, EU jogi, valamint büntetőjogi ismeretek) 10-30 kredit
 • Pénzügyi jogi és gazdasági jogi speciális ismeretek (pénzügyi jogi, adójog, kereskedelmi jog, bankjog) 10-30 kredit
 • Társasági jogi és munkajogi ismeretek (társasági jog, munkajog, szerződési jog, csőd- és felszámolási jog) 10-30 kredit
 •  Szakdolgozat 10 kredit

Tanterv:

http://neptun.sze.hu/tanulmanyi/show/filter/eyJha3RmZWxldiI6IjIwMTctMDktMDEiLCJha3RzemFrIjoiQUpJTF9UR1AiLCJha3R0YW50ZXJ2IjoiQUpJTF9UR1AiLCJha3RzemFraXIiOiJBSklMX1RHUCIsImFrdHRpcHVzIjoidGFyZ3lsaXN0YSJ9/m/1333 

Diploma kibocsátásának feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

 • legalább 90 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 10 kredit értékű,
 • egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat
 • a szakdolgozat megvédése

Kapcsolattartó: Kutiné Somogyvári Zsuzsanna, tel: (96) 613-690, email: somogyvari@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Menyhárt Ádám

Képzés kezdete: 2019. február

Jelentkezési határidő 2019. január 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT!

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a 32-3926-01 számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: somogyvari@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, szakmai önéletrajz.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.