Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Katolikus oktatás és nevelés szakirányú továbbképzés

Katolikus oktatás és nevelés területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Várható önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

Katolikus oktatás és nevelés területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

120.000  Ft

4

12<25

kéthetente

Győr

pedagógusképzés

Megnevezés (engedélyszám): FNYF/325-3/2022

Tudományterület: pedagógusképzés képzési terület

Felvételi követelmények:

  • pedagógusképzési területen: óvodapedagógus, tanító, tanár valamint hittanár-nevelőtanár szakképzettség;
  • 2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai és/vagy egyetemi szintű tanári szakképzettség;
  • legalább három év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

A képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Képzési cél: A katolikus szellemiségű neveléshez és oktatáshoz szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, az iskolában folyó neveléshez, oktatáshoz kapcsolódó pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó: a szakvizsgázott pedagógus (katolikus oktatás és nevelés szakterületen) az elsajátított ismeretek, megszerzett jártasságok és készségek alkalmazásával képes

  • a katolikus vallási fogalmakat összefüggéseikben, a nevelés és tanítás során a gyermekek és tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével közvetíteni és következetesen alkalmazni;
  • alkalmazni a katolikus valláshoz köthető tudás ismeretanyagát a katolikus oktatás és nevelés folyamatában;
  • a tanulókban kiművelni a katolikus vallási és erkölcsi érzéket, a saját meggyőződés kifejezéséhez és a mások meggyőzéséhez és tiszteletéhez szükséges morális és intellektuális képességeket;
  • az erkölcsi fejlődés különböző szakaszaiban járó tanulóknak megfelelő irányítást adni a személyes értékrendjük és katolikus életvezetésük kialakításához;
  • a katolikus egyházi közösség életébe bekapcsolódni és a tanítványaikat is bevonni.

 

 

A képzési programban a hitéletre nevelés tanegységei, a hittudományi szakmai tantárgyak oktatása a Brenner János Hittudományi Főiskola oktatói közreműködésével, az alapozó, pedagógia tantárgyak oktatása a SZE Apáczai Kar oktatói által valósulnak meg.

 

Tanterv letölthető innen!

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • a tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)
  • a szakdolgozat előírt szinten való elkészítése, benyújtása

A záróvizsgát a hallgató a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar érvényes szabályzatai szerint köteles tenni, kiegészítve azzal, hogy a Brenner János Hittudományi Főiskola egy oktatója szintén részt vesz a vizsgáztatásban.

A diploma feltétele: a szakdolgozat megvédése, záróvizsga teljesítése

 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Katolikus oktatás és nevelés szakterületen szakvizsgázott pedagógus

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft!

 

 

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1.
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős:   Dr. Szabó Péter egyetemi docens

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet! A jelentkezési lap itt érhető el!

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az FKKE00001T számot.

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.

 

 

Egyéb információ:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.