Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Kiegészítő idegen nyelvi (angol és német) műveltségterületi képzés

Munkarend

Fin. forma

képzés neve

Tervezett önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

Tanító szak kiegészítő idegen nyelvi (angol és német) műveltségterület részismereti képzése

240.000 Ft

3

10<25

heti 6 óra/ 14 hét, pénteki napokon, délután

 Győr

pedagógusképzés

A kiegészítő idegen nyelvi (angol és német) műveltségterületi képzés önálló tantervvel rendelkező képzés. A képzés önköltséges. Az újabb műveltségterület elsajátításával a tanítók teljesítik a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Korm. rendeletben meghatározott kötelező hétévenkénti továbbképzés feltételeit.

A képzésre vonatkozó bemeneti feltételek:

A képzésen részvevőnek tanítói oklevéllel kell rendelkeznie, amely feljogosítja a tanítót 5-6. osztályban legalább egy műveltségi területen nevelési-oktatási feladatok ellátására.

A kiegészítő idegen nyelvi (angol és német) műveltségterületi képzés részismereti hallgatói jogviszonyban történik. Idegen nyelvi képzésről lévén szó, fontos a bemeneti nyelvi szint meghatározása is, amely jelen esetben: B2-es szintű középfokú nyelvvizsga. Ennek hiányában a jelentkező szóbeli és írásbeli szintfelmérőt ír a felvételi eljárás keretében, melynek szintje B1/B2.

Kimeneti szint: C1-es szintű felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű oklevél.

A képzési idő: 3 félév, levelező munkarendben

A végzettség megszerzéséhez szükséges kontaktórák száma: 252 kontaktóra, az iskolai gyakorlat óraszáma: 14 óraA végzettség megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 31 kredit, ebből gyakorlati képzési modul: 7 kredit

A képzés elvégzésének feltétele az idegen nyelvi tanítási gyakorlat teljesítése, amely a program részét képezi.

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

A kiegészítő idegen nyelvi (angol és német) műveltségterületen végzettséget igazoló dokumentum: betétlap, amely a tanítói alapképzés oklevelével együtt érvényes. (87/2015. Korm. rend.)

A végzettséget igazoló dokumentumban a képzés megnevezése: angol/német nyelvi műveltségterületi tanító

A betétlap feljogosítja a tanítót az idegen nyelvi (angol és német) műveltségterületnek megfelelő tantárgyak 1–6. osztályban történő tanítására.

 

A kiegészítő ANGOL VMT műveltségterület részismereti képzése mintaterve félévekre lebontva:

1.       félév

ssz.

kód

megnevezés

félév elm.

félév gyak.

félév labor

bszf

krp

af

2.

AKLB_NKTA021

Komplex nyelvi készségfejlesztés I. (Language development I.)

0

28

0

f

3

1

6.

AKLB_NKTA026

Nyelvpedagógia és tanításmódszertan I. (Methodology: English I.)

14

14

0

f

3

1

1.

AKLB_NKTA020

Bevezetés az angol nyelvbe és kultúrába (Introduction to English Language and Culture)

0

14

0

f

0

1

7.

AKLB_NKTA029

Célnyelvi kultúra (Target language culture studies)

0

14

0

f

0

1

8.

AKLB_NKTA030

Csoportos tanítási gyakorlat I. (Teaching Practice I.)

0

0

42

f

3

1

 

 

heti óraszám:

1x14

5x14

 

 

 

 

 

 

összesen: 84 óra

14

70

 

 

9 krp

 

 2.       félév

ssz.

kód

megnevezés

félév elm.

félév gyak.

félév labor

bszf

krp

af

3.

AKLB_NKTA023

Komplex nyelvi készségfejlesztés II. (Language development II.)

28

0

0

v

3

2

4.

AKLB_NKTA024

Nyelvi akadémikus készségfejlesztés I. (Academic skills I.)

14

14

0

f

3

2

10.

AKLB_NKTA027

Nyelvpedagógia és tanításmódszertan II. (Methodology: English II.)

14

14

0

f

4

2

12.

AKLB_NKTA031

Csoportos tanítási gyakorlat II. (Teaching Practice II.)

0

0

42

f

3

2

 

 

heti óraszám:

4x14

2x14

 

 

 

 

 

 

összesen: 84 óra

56

28

 

 

13 krp

 

 

3.       félév

ssz.

kód

megnevezés

félév elm.

félév gyak.

félév labor

bszf

krp

af

5.

AKLB_NKTA025

Nyelvi akadémikus készségfejlesztés II. (Academic skills II.)

14

28

0

v

4

3

11.

AKLB_NKTA028

Nyelvpedagógia és tanításmódszertan III. (Methodology: English III.)

28

14

0

v

4

3

13.

AKLB_NKTA032

Egyéni tanítási gyakorlat – reflektálás (Teaching practice: introduction to reflective practice)

0

0

14

f

1

3

9.

AKLB_NKTA079

Célnyelvi terepgyakorlatok (Learning English through work experience)

0

0

0

a

0

3

 

 

heti óraszám:

3x14

3x14

1x14

 

 

 

 

 

összesen: 84 óra + 14 tanítási gyakorlat

42

42

14

 

9 krp

 

 

A kiegészítő NÉMET VMT műveltségterület részismereti képzése mintaterve félévekre lebontva:

1.       félév

ssz.

kód

megnevezés

félév elm.

félév gyak.

félév labor

bszf

krp

af

2.

AKLB_NKTM035

Komplex nyelvi készségfejlesztés I.

0

28

0

f

3

1

6.

AKLB_NKTM039

Nyelvpedagógia és tanításmódszertan I.

14

14

0

f

3

1

1.

AKLB_NKTM034

Bevezetés az német nyelvbe és kultúrába

0

14

0

f

0

1

7.

AKLB_NKTM042

Célnyelvi kultúra

0

14

0

f

0

1

8.

AKLB_NKTM043

Csoportos tanítási gyakorlat I.

0

0

42

f

3

1

 

 

heti óraszám:

1x14

5x14

3x14

 

 

 

 

 

összesen: 84 óra

14

70

42

 

9         krp

 

 

2.       félév

ssz.

kód

megnevezés

félév elm.

félév gyak.

félév labor

bszf

krp

af

3.

AKLB_NKTM036

Komplex nyelvi készségfejlesztés II.

28

0

0

v

3

2

4.

AKLB_NKTM037

Nyelvi akadémikus készségfejlesztés I.

14

14

0

f

3

2

10.

AKLB_NKTM040

Nyelvpedagógia és tanításmódszertan II.

14

14

0

f

4

2

12.

AKLB_NKTM045

Csoportos tanítási gyakorlat II.

0

0

42

f

3

2

 

 

heti óraszám:

4x14

2x14

3x14

 

 

 

 

 

összesen: 84 óra

56

28

42

 

13      krp

 

 

3.       félév

ssz.

kód

megnevezés

félév elm.

félév gyak.

félév labor

bszf

krp

af

5.

AKLB_NKTM038

Nyelvi akadémikus készségfejlesztés II.

14

28

0

v

4

3

11.

AKLB_NKTM041

Nyelvpedagógia és tanításmódszertan III.

28

14

0

v

4

3

13.

AKLB_NKTM046

Egyéni tanítási gyakorlat - reflektálás

0

0

14

f

1

3

9.

AKLB_NKTM081

Célnyelvi terepgyakorlatok

0

0

0

a

0

3

 

 

heti óraszám:

3x14

3x14

1x14

 

 

 

 

 

összesen: 84 óra + 14 tanítási gyakorlat

42

42

14

 

9 krp

 

 

Kapcsolattartó: Kovács Márta

9026 Győr, Egyetem tér 1. IG. 104
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős (angol VMT): Dr. Helen Sherwin egyetemi docens

Szakfelelős (német VMT): Dr. Sipos Judit egyetemi adjunktus

Képzés várható kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja:  elektronikus formában!

 Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.