Kiegészítő idegen nyelvi (angol és német) műveltségterületi képzés

Munkarend

Fin. forma

Képzés neve

Tervezett önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

Tanító szak kiegészítő idegen nyelvi (angol és német) műveltségterület részismereti képzése

240.000 Ft

3

10<25

heti 6 óra/ 14 hét, pénteki napokon, délután

 Győr

pedagógusképzés

A kiegészítő idegen nyelvi (angol és német) műveltségterületi képzés önálló tantervvel rendelkező képzés. A képzés önköltséges. Az újabb műveltségterület elsajátításával a tanítók teljesítik a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Korm. rendeletben meghatározott kötelező hétévenkénti továbbképzés feltételeit.

 

A képzésre vonatkozó bemeneti feltételek:

A képzésen részvevőnek tanítói oklevéllel kell rendelkeznie, amely feljogosítja a tanítót 5-6. osztályban legalább egy műveltségi területen nevelési-oktatási feladatok ellátására.

A kiegészítő idegen nyelvi (angol és német) műveltségterületi képzés részismereti hallgatói jogviszonyban történik. Idegen nyelvi képzésről lévén szó, fontos a bemeneti nyelvi szint meghatározása is, amely jelen esetben: B2-es szintű középfokú nyelvvizsga. Ennek hiányában a jelentkező szóbeli és írásbeli szintfelmérőt ír a felvételi eljárás keretében, melynek szintje B1/B2.

Kimeneti szint: C1-es szintű felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű oklevél.


A képzési idő: 3 félév, levelező munkarendben

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 31 kredit, ebből gyakorlati képzési modul: 7 kredit

A végzettség megszerzéséhez szükséges kontaktórák száma: 252 kontaktóra, az iskolai gyakorlat óraszáma: 14 óra

A képzés elvégzésének feltétele az idegen nyelvi tanítási gyakorlat teljesítése, amely a program részét képezi.

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft).

 

A kiegészítő idegen nyelvi (angol és német) műveltségterületen végzettséget igazoló dokumentum: betétlap, amely a tanítói alapképzés oklevelével együtt érvényes. (87/2015. Korm. rend.)

A végzettséget igazoló dokumentumban a képzés megnevezése: angol/német nyelvi műveltségterületi tanító

 

A betétlap feljogosítja a tanítót az idegen nyelvi (angol és német) műveltségterületnek megfelelő tantárgyak 1–6. osztályban történő tanítására.

 

A kiegészítő ANGOL VMT műveltségterület részismereti képzése mintaterve félévekre lebontva:

  1. félév

ssz.

kód

megnevezés

félév elm.

félév gyak.

félév labor

bszf

krp

af

2.

AKLB_NKTM021

Komplex nyelvi készségfejlesztés I.

0

28

0

f

3

1

6.

AKLB_NKTM026

Nyelvpedagógia és tanításmódszertan I.

14

14

0

f

3

1

1.

AKLB_NKTM020

Bevezetés az angol nyelvbe és kultúrába

0

14

0

f

0

1

7.

AKLB_NKTM029

Célnyelvi kultúra

0

14

0

f

0

1

8.

AKLB_NKTM030

Csoportos tanítási gyakorlat I.

0

0

42

f

3

1

 

 

heti óraszám:

1x14

5x14

 

 

 

 

 

 

összesen: 84 óra

14

70

 

 

9 krp

 

 

  1. félév

ssz.

kód

megnevezés

félév elm.

félév gyak.

félév labor

bszf

krp

af

3.

AKLB_NKTM023

Komplex nyelvi készségfejlesztés II.

28

0

0

v

3

2

4.

AKLB_NKTM024

Nyelvi akadémikus készségfejlesztés I.

14

14

0

f

3

2

10.

AKLB_NKTM027

Nyelvpedagógia és tanításmódszertan II.

14

14

0

f

4

2

12.

AKLB_NKTM031

Csoportos tanítási gyakorlat II.

0

0

42

f

3

2

 

 

heti óraszám:

4x14

2x14

 

 

 

 

 

 

összesen: 84 óra

56

28

 

 

13 krp

 

 

  1. félév

ssz.

kód

megnevezés

félév elm.

félév gyak.

félév labor

bszf

krp

af

5.

AKLB_NKTM025

Nyelvi akadémikus készségfejlesztés II.

14

28

0

v

4

3

11.

AKLB_NKTM028

Nyelvpedagógia és tanításmódszertan III.

28

14

0

v

4

3

13.

AKLB_NKTM032

Egyéni tanítási gyakorlat - reflektálás

0

0

14

f

1

3

9.

AKLB_NKTM079

Célnyelvi terepgyakorlatok

0

0

0

a

0

3

 

 

heti óraszám:

3x14

3x14

1x14

 

 

 

 

 

összesen: 84 óra + 14 tanítási gyakorlat

42

42

14

 

9 krp

 

 


 

A kiegészítő NÉMET VMT műveltségterület részismereti képzése mintaterve félévekre lebontva:

1. FÉLÉV

ssz.

kód

megnevezés

félév elm.

félév gyak.

félév labor

bszf

krp

af

2.

AKLB_NKTM035

Komplex nyelvi készségfejlesztés I.

0

28

0

f

3

1

6.

AKLB_NKTM039

Nyelvpedagógia és tanításmódszertan I.

14

14

0

f

3

1

1.

AKLB_NKTM034

Bevezetés az német nyelvbe és kultúrába

0

14

0

f

0

1

7.

AKLB_NKTM042

Célnyelvi kultúra

0

14

0

f

0

1

8.

AKLB_NKTM043

Csoportos tanítási gyakorlat I.

0

0

42

f

3

1

 

 

heti óraszám:

1x14

5x14

3x14

 

 

 

 

 

összesen: 84 óra

14

70

42

 

9 krp

 

2. FÉLÉV

3. AKLB_NKTM036 Komplex nyelvi készségfejlesztés II. 28

0

0 v
4.  AKLB_NKTM037 Nyelvi akadémikus készségfejlesztés I. 14  14 f
10. AKLB_NKTM040 Nyelvpedagógia és tanításmódszertan II. 14  14
12.  AKLB_NKTM045 Csoportos tanítási gyakorlat II. 0 42
    heti óraszám: 4x14  2x14  3x14       
    összesen: 84 óra 56 28 42   13 krp  
3. FÉLÉV
                 
                 

 

ssz.

kód

megnevezés

félév elm.

félév gyak.

félév labor

bszf

krp

af

3.

AKLB_NKTM036

Komplex nyelvi készségfejlesztés II.

28

0

0

v

3

2

4.

AKLB_NKTM037

Nyelvi akadémikus készségfejlesztés I.

14

14

0

f

3

2

10.

AKLB_NKTM040

Nyelvpedagógia és tanításmódszertan II.

14

14

0

f

4

2

12.

AKLB_NKTM045

Csoportos tanítási gyakorlat II.

0

0

42

f

3

2

 

 

heti óraszám:

4x14

2x14

3x14

 

 

 

 

 

összesen: 84 óra

56

28

42

 

13      rp

 

 

  1. félév

ssz.

kód

megnevezés

félév elm.

félév gyak.

félév labor

bszf

krp

af

5.

AKLB_NKTM038

Nyelvi akadémikus készségfejlesztés II.

14

28

0

v

4

3

11.

AKLB_NKTM041

Nyelvpedagógia és tanításmódszertan III.

28

14

0

v

4

3

13.

AKLB_NKTM046

Egyéni tanítási gyakorlat - reflektálás

0

0

14

f

1

3

9.

AKLB_NKTM081

Célnyelvi terepgyakorlatok

0

0

0

a

0

3

 

 

heti óraszám:

3x14

3x14

1x14

 

 

 

 

 

összesen: 84 óra + 14 tanítási gyakorlat

42

42

14

 

9 krp

 

 

 

 

Kapcsolattartó: Kovács Márta

9026 Győr, Egyetem tér 1. IG. 104
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős (angol VMT): Dr. Helen Sherwin egyetemi docens

Szakfelelős (német VMT): Dr. Sipos Judit egyetemi adjunktus

Képzés kezdete: 2020. szeptember

Jelentkezési határidő2020. szeptember 15.

Jelentkezés módja:  elektronikus formában!

 Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a OTKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

+36 96 613 610; +36 70 646 3106; +36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu


Beiratkozási időpontok


 Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!