Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Kiegészítő matematika műveltségterületi képzés

Munkarend

Fin. forma

képzés neve

Tervezett önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

Tanító szak kiegészítő matematika műveltségterület részismereti képzése

240.000 Ft

2

10<25

félévente 5 alkalom

 Győr

pedagógusképzés

A kiegészítő matematika műveltségterületi önálló tantervvel rendelkező képzés. A képzés önköltséges. Az újabb műveltségterület elsajátításával a tanítók teljesítik a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Korm. rendeletben meghatározott kötelező hétévenkénti továbbképzés feltételeit.

 

A képzésre vonatkozó bemeneti feltételek:

A képzésen résztvevőnek olyan tanítói oklevéllel kell rendelkeznie, amely jogosítja a tanítót 5-6. osztályban legalább egy műveltségi területen nevelési-oktatási feladatok ellátására. Abban az esetben, ha nem az 1995-től megvalósuló 4 évfolyamos műveltségterületes tanítóképzésben vett részt, akkor a tanulmányai során a két félév során pedagógiai tárgyakból plusz kreditet kell teljesítenie.


A képzési idő: 2 félév, félévenként 3x2 nap

 Tanító szak kiegészítő matematika műveltségterület részismereti képzés tanterve

Tárgykód

Tárgynév

Félév szám

Tárgyfelvétel típusa

Tárgy kredit

Tárgykövetelmény

Féléves óraszám

AKLB_TPTM004

Elemi algebra

1

Kötelező törzsanyag

3

Vizsga

9

AKLB_TPTM005

Függvénytan

1

Kötelező törzsanyag

3

Vizsga

9

AKLB_TPTM006

Kombinatorika, valószínűségszámítás és statisztika

1

Kötelező törzsanyag

3

Vizsga

9

AKLB_TPTM007

Geometria

1

Kötelező törzsanyag

3

Vizsga

9

AKLB_TPTM003

A matematika alapjai

2

Kötelező törzsanyag

3

Vizsga

9

AKLB_TPTM008

Matematika tantárgypedagógiája 5. és 6. osztályban

2

Kötelező törzsanyag

6

Vizsga

18

AKLB_TPTM009

Feladatmegoldás az 5-6. osztályban

2

Kötelező törzsanyag

4

Folyamatos számonkérés

12

AKLB_TPTM010

Csoportos tanítási gyakorlat I.

2

Kötelező törzsanyag

3

Folyamatos számonkérés

9

AKLB_TPTM012

Csoportos tanítási gyakorlat II.

2

Kötelező törzsanyag

3

Folyamatos számonkérés

9


A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 31 kredit, ebből gyakorlati képzési modul: 6 kredit

A végzettség megszerzéséhez szükséges kontaktórák száma: 75 kontaktóra, iskolai gyakorlat óraszáma: 4 nap (16 óra)

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

A kiegészítő matematika műveltségterületen végzettséget igazoló dokumentum: betétlap, amely a tanítói alapképzés oklevelével együtt érvényes. (87/2015. Korm. rend.)

A végzettséget igazoló dokumentumban a képzés megnevezése: matematika műveltségterületi képzés

A matematika műveltségterületi betétlap feljogosítja a tanítót a matematika műveltségterületnek megfelelő tantárgyak 1–6. osztályban történő tanítására.

Kapcsolattartó: Kovács Márta

9026 Győr, Egyetem tér 1. IG. 104
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Cseh Sándor

Képzés várható kezdete: 2024. február

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Jelentkezni elektronikus formában!

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.