Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Kiegészítő természetismeret műveltségterületi képzés

Munkarend

Fin. forma

képzés neve

Tervezett önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

Tanító szak kiegészítő természetismeret műveltségterület részismereti képzése

240.000 Ft

2

10<25

félévente 5 alkalom

 Győr

pedagógusképzés

A kiegészítő természetismeret műveltségterületi önálló tantervvel rendelkező képzés. A képzés önköltséges. Az újabb műveltségterület elsajátításával a tanítók teljesítik a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Korm. rendeletben meghatározott kötelező hétévenkénti továbbképzés feltételeit.

 

A képzésre vonatkozó bemeneti feltételek:

A képzésen résztvevőnek olyan tanítói oklevéllel kell rendelkeznie, amely jogosítja a tanítót 5-6. osztályban legalább egy műveltségi területen nevelési-oktatási feladatok ellátására. Abban az esetben, ha nem az 1995-től megvalósuló 4 évfolyamos műveltségterületes tanítóképzésben vett részt, akkor a tanulmányai során a két félév során pedagógiai tárgyakból plusz kreditet kell teljesítenie.

 

A képzési idő: 2 félév, félévenként 3x2 nap

Tanító szak kiegészítő természetismeret műveltségterület részismereti képzés tanterve

Tárgykód

Tárgynév

Félév szám

Tárgyfelvétel típusa

Tárgy kredit

Tárgykövetelmény

Féléves óraszám

 

AJLB_KMTM002

Környezetvédelem (Coedu)

1

Kötelező törzsanyag

2

Vizsga

6

 

AKLB_TPTM014

Növény- és állattan

1

Kötelező törzsanyag

6

Vizsga

18

 

AKLB_TPTM015

Földrajz

1

Kötelező törzsanyag

5

Vizsga

15

 

AKLB_TPTM016

A természettudomány története

1

Kötelező törzsanyag

2

Folyamatos számonkérés

6

 

AKLB_TPTM013

Az iskolai kísérletezés módszertana

2

Kötelező törzsanyag

3

Folyamatos számonkérés

9

 

AKLB_TPTM017

Ökoiskola, egészséges iskola

2

Kötelező törzsanyag

4

Folyamatos számonkérés

12

 

AKLB_TPTM018

Természetismeret ttp. VMT

2

Kötelező törzsanyag

3

Vizsga

9

 

AKLB_TPTM019

Csoportos tanítási gyakorlat I.

2

Kötelező törzsanyag

3

Folyamatos számonkérés

9

 

AKLB_TPTM020

Csoportos tanítási gyakorlat II.

2

Kötelező törzsanyag

3

Folyamatos számonkérés

9

 


A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 31 kredit, ebből gyakorlati képzési modul: 6 kredit

A végzettség megszerzéséhez szükséges kontaktórák száma: 75 kontaktóra, iskolai gyakorlat óraszáma: 4 nap (16 óra)

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

A kiegészítő természetismeret műveltségterületen végzettséget igazoló dokumentum: betétlap, amely a tanítói alapképzés oklevelével együtt érvényes. (87/2015. Korm. rend.)

A végzettséget igazoló dokumentumban a képzés megnevezése: természetismeret műveltségterületi képzés

A természetismeret műveltségterületi betétlap feljogosítja a tanítót a természetismeret műveltségterületnek megfelelő tantárgyak 1–6. osztályban történő tanítására.

Kapcsolattartó: Kovács Márta

9026 Győr, Egyetem tér 1. IG. 104
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Halbritter András egyetemi docens, tanszékvezető

Képzés várható kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet!

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.