Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Konfliktuskezelő (mediátor) szakember

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Konfliktuskezelő (mediátor) szakember

230 000 Ft

2

10<25

kéthetente

Győr

Jogi

 

Megnevezés (engedélyszám): Konfliktuskezelő (mediátor) szakember szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1160-3/2019)

Tudományterület: Jogi képzési terület

 

Felvételi követelmények:
Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél az alábbi képzési területek valamelyikén:

 • agrár;
 • államtudományi;
 • bölcsészettudomány;
 • gazdaságtudományok;
 • informatika;
 • jogi;
 • műszaki;
 • orvos- és egészségtudomány;
 • pedagógusképzés;
 • társadalomtudomány;
 • természettudomány.

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

A képzés célja:

A közvetítő (mediátor) szakember képzés célja, hogy az alternatív vitarendezési módok növekvő népszerűsége, valamint az állam perelterelést ösztönző jogalkotási gyakorlata alapján olyan szakembereket képezzen, akik a közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően, a végzettség birtokában képesek polgári és büntető, valamint közigazgatási jogviták rendezésében szakértői közreműködésre.

 

Szakmai kompetenciák:

Tudás:

A szakképzettséget sikeresen megszerző hallgatók alkalmasak a munkahelyi, polgári, büntető és családi ügyekben felmerülő konfliktusok peres eljáráson kívüli megoldási lehetőségeinek felismerésére, a tárgykörben a vonatkozó jogszabályi ismeretek és kommunikációs technikák alkalmazására.

Képességek:

 • A megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
 • A tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
 • A lehetőségek szerint helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalára, következtetések levonására,
 • A megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére, − szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat,
 • Önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére,
 • A műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
 • Rendszerszemléletű gondolkodásmód alapján komplex elemzésre, következtetésre és tervezésére,
 • Integrált ismeretek alkalmazására az értékelés területén,
 • Állapotfelmérések elvégzésére, feladatok komplex megtervezésére, irányítására, vezetésére és végrehajtására.

Attitűd:

 • Kreativitás, rugalmasság,
 • Probléma felismerő és megoldó készség,
 • Intuíció és módszeresség,
 • Tanulási készség és jó memória,
 • Széles műveltség,
 • Információ feldolgozási képesség,
 • Környezettel szembeni érzékenység,
 • Elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • A szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • Kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
 • Alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

Autonómia és felelősség:

 • A közvetítői folyamatok átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére, végrehajtására és irányítására;
 • A konfliktusok során felmerülő racionális változatok kiválasztására, irányítására figyelembe véve a gazdaságosság és a hatékonyság elveit is ezen a területen;
 • Képesek e szakmai területen folyamatosan figyelemmel kísérni a változó jogi és technikai környezet tényezőit is;
 • Alkalmassá válnak a szakmai területükön a hazai és nemzetközi tapasztalatok, eredmények feldolgozásra, és munkájukba való adaptálásra.

Ismeretkörök:

Szakmai ismeretek: 56 kredit

A közvetítés elméleti hátterével, jogi szabályozásával és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos ismeretek.

Szakdolgozat: 4 kredit

 

Tanterv:

https://neptun.sze.hu/tanulmanyi/show/filter/eyJha3RmZWxldiI6IjIwMTktMDktMDkiLCJha3RzemFrIjoiQUpJTF9US00iLCJha3R0YW50ZXJ2IjoiQUpJTF9US00iLCJha3RzemFraXIiOiJBSklMX1RLTSIsImFrdHRpcHVzIjoidGFyZ3lsaXN0YSJ9/m/1333

Diploma kibocsátásának feltétele:
A tantervben előírt kreditpontok megszerzése, a szakdolgozat elkészítése és az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően összeállított záróvizsga-bizottság előtt történő megvédése, valamint a záróvizsga sikeres abszolválása.

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Kutiné Somogyvári Zsuzsanna, tel: (96) 613-690, email: somogyvari@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Glavanits Judit PhD.

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: Intézmény honlapján

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: somogyvari@sze.hu

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, szakmai önéletrajz, motivációs levél, nyelvvizsga bizonyítvány másolata

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.