Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Közétkeztetési menedszer

 

 

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Közétkeztetési menedzser szakirányú továbbképzési szak

350.000.-

2

10 < 20

Győr/Budapest GAZD

 

Megnevezés: Közétkeztetési menedzser szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1217-4/2022.)

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közétkeztetési menedzser

 

A felvétel feltételei:

 

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség.

Képzési idő: 2 félév

 

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél:

A közétkeztetés területén dolgozó menedzserek számára a szakmai területükön jelentkező feladatok ellátásához szükséges ismeretek átadása.

A hallgatók a képzés elvégzése után, a megszerzett szakmai ismeretekkel munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon legyenek képesek elvégezni. Ezen túlmenően a képzés speciális (közétkeztetés) területén történő feladatmegoldásra, munkavégzésre is alkalmassá teszi a végzett szakembereket.

Képzés mintatanterve:

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

öá.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

 

1.

A közétkeztetés jogháttere

6

18

 

f

2.

Élelmiszerlánc-

szabályozás

5

15

 

f

3.

Üzemtervezés-létesítés, üzemeltetés

5

15

 

f

4.

Nyersanyag és élelmiszer-ismeretek

6

18

 

f

5.

Közétkeztetés-szervezési ismeretek I.

3

9

 

f

6.

Konyhatechnológia

5

15

 

f

Összesen

30

90

 

 

 

2. félév

 

 

 

 

7.

Élelmiszer-higiénia, élelmiszer-biztonság

6

18

 

f

8.

Közétkeztetés-szervezési ismeretek II.

6

18

 

f

9.

Táplálkozás-egészségügy, étlaptervezés

5

15

 

f

10.

Vezetés, irányítás

6

18

 

f

11.

Minőségbiztosítás, önellenőrzés

5

15

 

f

12.

Szakdolgozat

2

6

 

f

Összesen

30

90

 

 

 

Szak kreditek összesen

60

180

 

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat)

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 

Szakmai  alapismeretkör: 13 kredit

Élelmiszerlánc-szabályozás, közétkeztetés-szervezési ismeretek, minőségbiztosítás, önellenőrzés

Speciális szakmai ismeretkör: 33 kredit

Üzemtervezés-létesítés, üzemeltetés, nyersanyag- és élelmiszer-ismeretek, konyhatechnológia, élelmiszer-higiénia, élelmiszer-biztonság, közétkeztetés-szervezési ismeretek, táplálkozás-egészségügy, étlaptervezés

 

Gazdasági, jogi és humán ismeretkör: 12 kredit

A közétkeztetés jogháttere, vezetés, irányítás

 

Szakdolgozat: 2 kredit

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

A diploma feltétele:

  • A tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)
  • A szakdolgozat meghatározott, előírt szinten való elkészítése, benyújtása, megvédése

 

Kapcsolattartó: 

Wandraschekné Jakab Erzsébet (igazgatási ügyintéző 96/503-408 jakab.erzsebet@sze.hu)

 

Szakfelelős: Dr. Kőmíves Csaba, egyetemi adjunktus

 

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre

 

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: FKKE00001T

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: jakab.erzsebet@sze.hu

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.