Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Közlekedési szolgáltatás tervező szakember

 

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés helye

Képzési terület

L

K

Közlekedési szolgáltatás tervező szakember

320.000Ft

2

10< 30

Győr

MÜSZ

Megnevezés (engedélyszám): Közlekedési szolgáltatás tervező szakember szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1318-3/2018.)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közlekedési szolgáltatás tervező szakember

A felvétel feltételei:

Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél az alábbi képzési területek valamelyikén:

 • agrár;
 • bölcsészettudomány
 • gazdaságtudományok;
 • informatika;
 • jogi;
 • közigazgatási, rendészeti és katonai;
 • pedagógia;
 • társadalomtudomány;
 • természettudomány;
 • orvosi- és egészségtudomány;

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit 

Képzési cél: olyan a közlekedéshez kapcsolódó területeken dolgozó, nem közlekedési végzettségű munkatársak számára közlekedési ismeretek átadása elsősorban a szolgáltatás területén. A képzés kiemelt célja a közforgalmú közlekedési rendszerek tervezésének, szervezésének támogatása mind a stratégiai, mind az operatív szinten. A közlekedési szolgáltatások, kiemelten a közforgalmú közlekedés tervezése, üzemvitele, rendszerszemléletű, korszerű módszerekkel.

 

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

Az e szakon végzettek – megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában – képesek

 • A közlekedési szolgáltatási folyamatok átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére, végrehajtására és irányítására;
 • Az összetett, többféle vizsgálati módszer összekapcsolásával megvalósuló közlekedés szolgáltatáselemzési folyamat, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására figyelembe véve a gazdaságosság és a hatékonyság elveit is ezen a területen;
 • Képesek e szakmai területen folyamatosan figyelemmel kísérni a változó jogi és technikai környezet tényezőit is;
 • Alkalmassá válnak a szakmai területükön a hazai és nemzetközi tapasztalatok, eredmények feldolgozásra, és munkájukba való adaptálásra.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Szakmai alapismeretek: 20 kredit

Az ismeretkörhöz tartozó témacsoportok: Közforgalmú közlekedés alapjai, Alágazati ismeretek, Közlekedéspolitika, Közszolgáltatások, liberalizáció

Vasúti közlekedési ismeretek: 15 kredit

Az ismeretkörhöz tartozó témacsoportok: Vasúti közlekedés folyamata, Technológiai ismeretek, Pályakapacitás és üzemirányítás, Vasúti szolgáltatások, Értékesítés, utastájékoztatás

Városi és elővárosi közlekedési ismeretek: 10 kredit

Az ismeretkörhöz tartozó témacsoportok: Városi és elővárosi közlekedés szervezése, tervezése, Integráció a közlekedésben, Alkalmazott technológiák

Közúti közlekedési ismeretek: 5 kredit

Az ismeretkörhöz tartozó témacsoportok: Regionális és távolsági autóbuszos közlekedés szervezése, Regionális és távolsági autóbuszos közlekedés lebonyolítása, Autóbuszos közlekedés technikai elemei, Értékesítés, utastájékoztatás

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

A diploma kiadásának feltétele: a tanulmányi kötelezettségek (a mintatantervben előírt tantárgyak) és a szakdolgozat megvédését magába foglaló záróvizsga teljesítése.

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

Kapcsolattartó: Szalai Nóra (igazgatási ügyintéző 96/613-733 szalain@sze.hu)

Szakfelelős: dr. Horváth Balázs dékán, egyetemi docens

Képzés kezdete: 2025 február

Jelentkezési határidő: 2025. január 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu)

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: szalain@sze.hu

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre