Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Közlekedésinformatikai tervező szakmérnök

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Közlekedésinformatikai tervező szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

320.000 Ft

2

10 < 30

Győr

MÜSZ

Megnevezés: Közlekedésinformatikai tervező szakmérnök szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1658-3/2022.)

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közlekedésinformatikai tervező szakmérnök

 

A felvétel feltételei:

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki oklevél és szakképzettség.

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél:

A képzés célja, hogy olyan interdiszciplináris tudásanyagra épülő ismereteket kapjanak a végzettek, melynek segítségével a közlekedés területén tervezett, fejlesztett alkalmazott informatikai rendszerek megvalósítására és üzemeltetésére alkalmasak lesznek. A képzés további célja, hogy e területet megnyissa a közlekedésben dolgozó nem közlekedési végzettségű munkatársak számára is.

 

Közlekedésinformatikai tervező szakmérnök

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE

 

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

1.

Alkalmazott informatikai rendszerek hardver elemei

5

15

f

2.

Alkalmazott informatikai rendszerek szoftver elemei

5

15

f

3.

Rendszerelemzés

5

15

f

4.

Közlekedési rendszerek alapjai

5

15

f

5.

Közlekedési folyamatok és externáliák

5

15

f

6.

Személyközlekedési folyamatok tervezése

5

15

f

Összesen

30

90

 

 

2. félév

 

 

 

7.

Irányítási rendszerek

5

15

f

8.

Közlekedési kiszolgáló rendszerek

5

15

f

9.

Közlekedéstervezést támogató rendszerek

5

15

f

10.

Esettanulmányok

5

15

f

11.

Szakdolgozat

10

30

f

Összesen

30

90

 

Szak kreditek összesen

60

 

 

 krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 

Szakmai alap ismeretek: 15 kredit

Közlekedési rendszerek alapjai (5 kr)

Közlekedési folyamatok és externáliák (5 kr)

Közlekedési kiszolgáló rendszerek (5 kr)

 

Szakmai kiegészítő ismeretek: 20 kredit

Rendszerelemzés (5 kr)

Személyközlekedési folyamatok tervezése (5 kr)

Irányítási rendszerek (5 kr)

Közlekedéstervezést támogató rendszerek  (5 kr)

 

Speciális informatikai ismeretek: 15 kredit

Alkalmazott informatikai rendszerek hardver elemei  (5 kr)

Alkalmazott informatikai rendszerek szoftver elemei (5 kr)

Esettanulmányok (5 kr)

 

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A diploma kiadásának feltétele:

  • A tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)
  • A szakdolgozat meghatározott, előírt szinten való elkészítése, benyújtása, megvédése

 

Kapcsolattartó: 

Szalai Nóra (igazgatási ügyintéző 96/613-733; 06/203463626; szalain@sze.hu)

 

Szakfelelős: Dr. Horváth Richárd, egyetemi docens

 

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

 

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, szakmai önéletrajz, és motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: FKKE00001T

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: szalain@sze.hu

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.