Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Közvagyon menedzsment

 

 

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Közvagyonmenedzsment

szakirányú továbbképzési szak

350.000.-

2

10 < 20

Győr/Budapest GAZD

 

Megnevezés: Közvagyonmenedzsment szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1218-4/2022.)

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közvagyonmenedzser

 

A felvétel feltételei:

 

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség.

Képzési idő: 2 félév

 

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél:

A képzés során a gyakorlatban dolgozó szakemberek megismerkednek a feladatok ellátásához szükséges közvagyonmenedzsmenthez kapcsolódó korszerű tudásanyaggal.

A képzés célja, hogy a szakemberek a munkájukat a tárgy jogszabályi, elméleti követelményeinek megfelelően magas színvonalon legyenek képesek elvégezni.

Képzés mintatanterve:

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

1.

Közvagyonmenedzsment alapismeretek

6

18

f

2.

A közvagyonmenedzsment szabályozási, jogi keretei

6

18

f

3.

A közvagyonmenedzsment államháztartási intézményi keretei

6

18

f

4.

A közvagyonmenedzsment speciális intézményi keretei

6

18

f

5.

A közvagyon hasznosítása

6

18

f

Összesen

30

90

 

 

2. félév

 

 

 

6.

A közvagyon nyilvántartása, ellenőrzése

6

18

f

7.

Önkormányzati közvagyonmenedzsment

6

18

f

8.

Állami és önkormányzati koncessziók

6

18

f

9.

Nemzeti adatvagyon menedzsment

6

18

f

10.

A közvagyonmenedzsment speciális területei

6

18

f

Összesen

30

90

 

 

Szak kreditek összesen

60

 

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat)

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 

Szakmai  alapismeretkör: 18 kredit

Közvagyonmenedzsment alapismeretek, a közvagyonmenedzsment szabályozási, jogi keretei, a közvagyonmenedzsment államháztartási intézményi keretei

 

Szakmai törzsanyag  ismeretkör: 24 kredit

Önkormányzati közvagyonmenedzsment, állami és önkormányzati koncessziók, nemzeti adatvagyon menedzsment, a közvagyonmenedzsment speciális területei

 

Gazdasági ismeretkör: 18 kredit

A közvagyonmenedzsment speciális intézményi keretei, a közvagyon hasznosítása, a közvagyon nyilvántartása, ellenőrzése

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

A diploma feltétele:

  • A tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)
  • A szakdolgozat meghatározott, előírt szinten való elkészítése, benyújtása, megvédése

 

Kapcsolattartó: 

Wandraschekné Jakab Erzsébet (igazgatási ügyintéző 96/503-408 jakab.erzsebet@sze.hu)

 

Szakfelelős: Dr. Élő Gábor, egyetemi docens

 

Képzés kezdete: 2024. február

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre

 

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: FKKE00001T

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: jakab.erzsebet@sze.hu

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.