Mesterképzésre jelentkezőknek - kreditelismerés

Tisztelt mesterképzési szakra Jelentkező!

 

Az alábbiakban fontos információkat foglaltunk össze a felvételi eljárásban való részvételről, kérem, olvassa el figyelmesen!

 

A Széchenyi István Egyetem (továbbiakban SZE) mesterképzési szakjain a felvételi eljárásban való részvételhez feltétlen szükséges, hogy az alábbi bizonylatok a felvételi rendszerben rendelkezésre álljanak, hogy a jelentkezésekhez pontot tudjunk számolni.

 

A felvételi eljárásban való részvételhez és a pontszámításhoz szükséges dokumentumok:

 

  1. Az oklevél másolata, vagy úgynevezett oklevél igazolás, mely azt igazolja, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van. A jelzett dokumentumot az a Főiskola/Egyetem adja ki, ahol tanulmányokat folytatott.

 

Felvételi pontot csak olyan jelentkezőnek lehet számolni, aki záróvizsgázott és az oklevél kiadásához minden feltételt teljesített. Amennyiben a diplomaátadó ünnepség még nem zajlott le a beadási határidőig, akkor igazolást kell kérni arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van.

 

  1. A pontszámításhoz az oklevél átlagára van szükség, két tizedes pontosságig.

Az oklevél átlagot az alábbi dokumentumokkal tudja igazolni:

 

  1. oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél átlagát,
  2. oklevél átlagról szóló igazolás, melyet az a Főiskola/Egyetem adja ki, ahol tanulmányokat folytatott
  3. (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél átlagát
  4. amennyiben nem állnak rendelkezésére a fenti dokumentumok vagy adatok, a pontszámításhoz a www.felvi.hu honlapon a Kérvénytárból letölthető Igazolás az oklevél minősítéséről vagy a záróvizsga eredményéről c. dokumentumot kell feltöltenie. (Záróvizsga eredmény alapján kizárólag akkor számítható pontszám, ha oklevél minősítést nem állapított meg a felsőoktatási intézmény.)

 

A pontszámítás a következő: 19*az oklevél átlag.

Például ha az oklevél minősítése közepes, ahhoz tartozhat 2,51-től 3,50 bármilyen oklevél átlag.

Fenti példához: az oklevél minősítése közepes

ehhez tartozhat egy 2,85-ös oklevél átlag, melyből számítva a pontszám: 19*2,85= 54 pont,

de tartozhat egy 3,25-ös oklevél átlag is, melyből számítva a pontszám: 19*3,25=62 pont.

Ha nem küldi be az oklevél átlagról szóló igazolást, akkor Intézményünk nem tud felvételi pontot számolni a jelentkezés(ek)hez.

 

  1. Kreditelismerési határozat, ha azt az előképzettség szükségessé teszi. A kreditelismerési határozatot a Széchenyi István Egyetem adja ki. Más intézmény által kiadott kreditelismerési határozatot nem fogadunk el.

 

Amennyiben a bolognai folyamat előtti főiskolai szintű képzésben szerzi, vagy szerezte meg az oklevelét (tanulmányait 2005 előtt kezdte meg), mindenképpen a SZE részéről kiadott kreditelismerési határozattal kell rendelkeznie, amelyben a SZE meghatározza a korábbi tanulmányaikból elfogadható kreditek számát, és dönt arról, hogy a mesterképzési szak bemeneti követelménye teljesül-e, esetleg előírnak-e bizonyos tantárgyakat, melyek pótlásával a bemeneti feltétel teljesül. A SZE részéről az Ön korábbi jelentkezéséhez (korábbi felvételi eljárásban) kiadott határozatot akkor tudjuk elfogadni, ha a határozat feltöltésre kerül a www.felvi.hu oldalra.

 

Amennyiben olyan BSc/BA képzésben szerzi, vagy szerezte meg az oklevelét, amely nem teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a jelentkezett mester szakra, akkor szintén a SZE részéről kiadott kreditelismerési határozattal kell rendelkeznie.

 

A kreditelismerési eljárás a következőképpen történik:

 

Kitöltendő nyomtatvány: Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés). A Kreditelismerés Msc-re c. kérelem letölthető a http://neptun.sze.hu/kerelmek-nyomtatvanyok-hallgatok-szamara oldalról.

 

Mellékletek: az oklevélmelléklet/leckekönyv minden oldaláról másolat, aki a 2018/2019. tanév őszi félévében fog záróvizsgázni, annak is be kell adnia az eddigi tanulmányairól szóló igazolást.

 

Egy nyomtatványon legfeljebb két mesterképzési szakot jelölhet meg, több mint 2 szak esetén több nyomtatványt kell kitöltenie, de elég egy példány a mellékletekből. Amennyiben több mesterképzési szakra jelentkezik, és szükséges kreditelismerés, akkor egy borítékban küldje az összes kérelmet.

 

A kreditelismerési eljárásra a kérelem postára adásának határideje: 2018. december 5.

 

A kérelmet az alábbi címre kell küldeni:

Széchenyi István Egyetem Tanulmányi Osztály

9026 Győr, Egyetem tér 1.

A borítékra írja rá: Mesterképzésre kreditelismerési kérelem

 

E-mailban, fax-on nem fogadunk el kérelmet!

 

A határidő lejárta után beérkező kreditelismerési kérelmeket nem áll módunkban elfogadni! A határidőig beadott kreditelismerési kérelemre született határozat kiadásának az Egyetem részéről meg kell történnie 2018. december 17-ig.

 

FONTOS! Az Egyetem által kiadott kreditelismerési határozatot, feltétlenül be kell küldeni az Oktatási Hivatalba, vagy fel kell tölteni legkésőbb 2019. január 10-ig a www.felvi.hu-ra.

 

Azt a jelentkezőt, akinek a jelentkezéséhez szükséges az előző tanulmányai alapján a kreditelismerési eljárás lefolytatása, ki kell zárnunk a felvételi eljárásból, ha:

  • a mesterképzési szak megkezdéséhez szükséges minimális kreditértékkel nem rendelkezik (elutasított kreditelismerési határozat), vagy
  • nem adott be a jelzett határidőig kreditelismerési kérelmet.

 

A felvételi rendszert és az abban lévő adatokat az Oktatási Hivatal bocsátja rendelkezésünkre. Ebből következik, hogy a SZE korábbi vagy jelenlegi hallgatójának is minden bizonylatot vagy szükséges határozatot meg kell kérnie és fel kell töltenie, mert a felvételi pontszámítás, és a szükséges bizonylatok ellenőrzése az Oktatási Hivatal adatbázisban történik, nem a tanulmányi ügyintézőjénél keressük az adatokat.

 

Kérem, hogy mindenképpen ellenőrizze, hogy a felvételi eljárásban való részvételhez, a fent felsorolt bizonylatokat beszerezte-e, és időben töltse fel a www.felvi.hu-ra.

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok feltöltési határideje: 2019. január 10.

 

A korábbi évek tapasztalata, hogy sok jelentkezőt azért kellett kizárnunk, mert nem kért kreditelismerést, vagy nem kért az oklevél átlagról igazolást a korábbi intézményétől.

 

A http://to.sze.hu/ oldalon a Tanulmányi Osztály hírei rovatban megtalálhatók az egyes mesterképzési szakok ügyintézői és elérhetőségeik. A jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzájuk bizalommal.

 

 

 

Széchenyi István Egyetem, Tanulmányi Osztály