Kutatás-fejlesztési menedzser

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés helye

Képzési terület

L

K

Kutatás-fejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

495.000.-Ft

2

10<20

Győr

GAZD

Megnevezés: Kutatás-fejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (FNYF/957-3/2020)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Kutatás-fejlesztési menedzser

A felvétel feltételei: Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma.

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél:

A hagyományos egyetemi képzések – a vállalati visszajelzések alapján – nem készítik fel a projektmunka kihívásainak a kezelésére a végzősöket. A vállalati igények  alapján megfogalmazott képzési és elvárt kompetencia igényre kifejlesztett szak indításának a célja a kutatás-fejlesztési területen dolgozó diplomások és mérnökök számára az eredményes projektmunkához szükséges ismeretek átadása, valamint a projektmunka eredményességét és hatását jelentős mértékben növelő különböző soft-skillek gyakorlatokon keresztül megismertetése és készség szintű elsajátíttatása résztvevőkkel.

Cél az, hogy a képzés elvégzése után a szakemberek eredményes fejlesztői tevékenységet tudjanak végezni munkatársaikkal csapatmunkában, képesek legyen legyenek proaktív módon innovációs javaslatok megfogalmazására, fejlesztési projektek definiálására, megtervezésére, valamint eredményes megvalósítására. Emellett kiemelt célja a képzésnek, hogy olyan technikákat és módszereket sajátítsanak el a résztvevők, amelyek segítségével képesek legyenek kezelni a projektek során felmerülő problémákat, kockázatokat, hatékonyan menedzselni tudják a projektek érintetteit, illetve a projektek megvalósítása során adódó konfliktusokat. A képzés hangsúlyos része a kommunikációs és tárgyalási készségek fejlesztése, az informatikai eszközökkel való csoportmunka jó gyakorlatainak, valamint a szemléletes prezentáció és riportkészítés módszereinek az elsajátítása.

Milyen gyakorlatban hasznosítható ismereteket, kompetenciákat nyújt a képzés?

A képzés során megszerzett tudás révén a szakemberek a kutatás-fejlesztés szakterületéhez kapcsolódó, projektmenedzsment alapismeretek, valamint projekttervezési ismeretek birtokában alkalmasak munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni.  A szakterületükön felmerülő problémák vizsgálatára, elemzések elvégzésére, a kiváltó okok mélyreható feltárására, megoldási javaslatok kidolgozására, kivitelezésére. Egyaránt megfelelő módon kommunikálva a probléma, elemzés és a megoldási javaslatok eredményeit a vezetés, valamint a végrehajtás szintjei felé.

Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít csoportvezetés szintjén történő feladatmegoldásokra.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

  • Szakmai alapismeretek: 35 kredit

Projektmenedzsment fejlesztőknek; vállalkozói gondolkodásmód és cselekvés; információmenedzsment; a projektvezetés technikái; változás- és stakeholder-menedzsment; projektmenedzsment eszközök a gyakorlatban; kockázatmenedzsment

  • Humán ismeretkör: 20 kredit

Gyakorlati feladatokon keresztül, jellemzően tréning módszerekkel „soft-skill”-ek fejlesztése: együttműködés és motiváció; kreatív problémamegoldás; hatékony prezentáció és riportkészítés; tárgyalástechnika és konfliktuskezelés.

  • Szakdolgozat: 5 kredit

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

 

A diploma feltétele:

szakdolgozat szemléletes prezentációja és megvédése

 

Kapcsolattartó: 

Wandraschekné Jakab Erzsébet (igazgatási ügyintéző 96/503-408 jakab.erzsebet@sze.hu)

 

Szakfelelős: Dr. Dőry Tibor, egyetemi docens

Képzés kezdete: 2023 szeptember

Jelentkezési határidő2023. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu)

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre

 

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: FKKE00001T

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: jakab.erzsebet@sze.hu

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!