Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Lean menedzser

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Lean menedzser

320 000 Ft

2

10 < 50

2 hetente Győr/Budapest GAZD

 

Megnevezés (engedélyszám): Lean menedzser szakirányú továbbképzési szak, FNYF/614-3/2022.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Lean menedzser

Tudományterület: gazdaságtudományi képzési terület

Felvételi követelmények:  műszaki, gazdaságtudományok, természettudomány, informatika, agrár, bölcsészettudomány, hitéleti, művészet, orvos- és egészségtudomány vagy társadalomtudomány képzési területen szerzett, nem mérnöki BSc, illetve főiskolai oklevél.

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

A képzés célja:

Olyan lean menedzserek képzése, akik magasszintű ismeretekkel és a gyakorlati lépésekhez szükséges eszköztárral szervezetük eredményességét tudják növelni. A képzés során a lean filozófia mentén megismerik a folyamatfejlesztés, hatékonyságnövelés és veszteségcsökkentés lehetőségeit. Képesek lesznek a lean módszereit alkalmazni és a lean szemlélet szervezeten belüli elterjesztésére, annak fejlesztésére. A lean gondolkodás átadásával a végzett szakemberek komoly támogatói lesznek a szervezetük értékteremtő képesség növelésének. Ezzel nem csak minőségjavulást érnek el, hanem egyszerre kulcsszereplői lesznek a szervezet profitábilissá válásának.

A képzés tematikája átfogja a lean speciális témakörökön túl a vezetői és folyamatmenedzsment ismereteket, továbbá bemutatja a minőségmenedzsment nemzetközi szabványait és a szervezetfejlesztés módszereit is. Ezzel sokszínű szakmai ismereteket ad a résztvevőknek, amivel nem csupán saját munkakörnyezetükben lesznek képesek lean-t alkalmazni, hanem egy lean-vállalatot kialakítani, amelyik stratégiájában és operatív megoldásaiban is versenyképesebb a konkurenciánál – gyorsabban és pontosabban tud szállítani, költséghatékony megoldásokat működtet.

 

A LEAN MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE

Levelező tagozat

A kötelező tantárgyak listája

 

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

öá.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

 

1.

Menedzsment ismeretek

4

12

-

f

2.

Minőségfejlesztést támogató technikák

4

12

-

f

3.

Minőségmenedzsment

4

12

-

f

4.

Lean menedzsment I.

5

15

-

f

5.

Lean menedzsment módszerek I.

5

15

-

f

6.

Termelés- és operációs menedzsment

4

12

-

f

7.

Mérés, minősítés I.

4

12

-

f

Összesen

30

90

 

 

 

2. félév

 

 

 

 

7.

Szervezetelmélet és szervezeti magatartás

4

12

-

f

8.

Lean menedzsment II.

5

15

-

f

9.

Lean menedzsment módszerek II.

5

15

-

f

10.

Folyamatmenedzsment

2

6

-

f

11.

Teljesítménymérés és vállalatértékelés

3

9

-

f

12.

Mérés, minősítés II.

3

9

-

f

13.

Karbantartás-menedzsment

3

9

-

f

14.

Szakdolgozat

5

15

-

f

Összesen

30

90

 

 

 

Szak kreditek összesen

60

 

 

 

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

eredményes záróvizsga teljesítése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft) 

Kapcsolattartó: Silniczki Andrea tel: (96) 503-438, email: andrea@sze.hu

Szakfelelős: dr. Kurucz Attila (kurucz.attila@sze.hu)

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31

A jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az FKKE00001 számot.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: IDE kattintva lehetséges

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, motivációs levél, valamint fényképes önéletrajz.