Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Logisztikai rendszertervező

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

logisztikai rendszertervező

200 000 Ft

3

10 < 30

félévente 2 kétnapos konzultáció (péntek-szombat)

Budapest, Győr

MŰSZ

Megnevezés (engedélyszám): logisztikai rendszertervező szakirányú továbbképzési szak (FF/1331-3/2013)

Tudományterület: műszaki tudományok

A képzésben minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek rész, akik az alábbi képzési területen szerezték meg végzettségüket:

  • agrár képzési terület
  • gazdaságtudományok képzési terület
  • informatikai képzési terület
  • közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
  • műszaki képzési terület
  • természettudományi képzési területen

 

Képzési idő: 3 félév

Megszerezhető kreditek: 90 kredit

Kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a logisztika szakterületéhez kapcsolódó, természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, jogi, ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai - áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátási/beszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési - folyamatok és rendszerek, valamint a kapcsolódó kereskedelmi ügyletek elemzésére, tervezésére, szervezésére és irányítására.

 

Ismeretkörök:

Szakmai alapismeretek: 10-20 kredit A közlekedési rendszer elemei, anyag – és információáramlás, áruszállítási technológiák, informatika, áruismeret, a jogi feltételrendszer, fuvarjog.

Gazdasági és humán alapismeretek: 20-30 kredit Vállalkozások vezetése, szervezése, irányítása, gazdasági irányítása, pénzügyi ismertek, számvitel-kontrolling, marketing

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40–60 kredit Logisztika, szállítmányozás, raktározás, anyagmozgatás, kereskedelmi ismeretek, disztribúció, ellátási lánc menedzsment, logisztikai gépek és berendezések, logisztikai rendszerek irányítása, csomagolási rendszerek, csomagolástervezés, logisztikai rendszerek műszaki tervezése és üzemeltetése, minőségmenedzsment, a közlekedés minőségirányítása, veszélyes áruk szállítmányozása, vámismeretek, biztosítási ismeretek, operációkutatási modellek a logisztikában.

A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit

Tanterv letölthető INNEN

 

Egyéb információk:  Blended-learning képzés (A képzés lényege, hogy a hallgatóknak a hagyományos katedrás órák mellett, online, számítógépes hálózaton elérhető tananyagokhoz való hozzáférhetőséget biztosít. A két oktatási forma előnyeit egyesítve, egymással párhuzamosan halad a képzés.)

Diploma kibocsátásának feltétele:

A záróvizsgára bocsátás feltételei a tantervben előírt 90 kreditpont teljesítése, valamint a belső konzulens és a bíráló által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, valamint komplex szóbeli vizsga.

Az oklevél minősítése: A szakdolgozat jóváhagyott jegyének, a komplex szóbeli vizsga eredményének és a tanulmányok során szerzett valamennyi jegy együttes átlagának számtani átlaga.

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Szalai Nóra e-mail: szalain@sze.hu , 96/613-733

Szakfelelős: Dr. Földesi Péter egyetemi tanár

Képzés kezdete: 2024. február

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet!