Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Logisztikai rendszertervező szaktanácsadó

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

logisztikai rendszertervező szaktanácsadó

200 000 Ft

3

10 < 50

félévente 2 kétnapos konzultáció (péntek-szombat)

Győr

MŰSZ

Megnevezés (engedélyszám): Logisztikai rendszertervező szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak (FNYF/837-3/2019)

Részvétel feltétele:

Bármely képzési területen legalább BA/BSC (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél .

Az alábbi képzési területen diplomát szerzetteknek a felvételhez 2 év szakmai gyakorlati igazolás szükséges:

  • bölcsészettudomány képzési terület
  • hitéleti képzési terület
  • jogi képzési terület
  • államtudományi képzési terület
  • művészet képzési terület
  • művészetközvetítés képzési terület
  • pedagógusképzés képzési terület
  • orvos- és egészségtudomány képzési terület
  • sporttudomány képzési terület
  • társadalomtudomány képzési terület

 

A képzési célja: Olyan szakemberek képzése, akik a logisztika szakterületéhez kapcsolódó, természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, jogi, ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai - áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátási/beszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési - folyamatok és rendszerek, valamint a kapcsolódó kereskedelmi ügyletek elemzésére, tervezésére, szervezésére, és irányítására.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

LOGISZTIKAI RENDSZERTERVEZŐ SZAKTANÁCSADÓ

 

A képzés idő: 3 félév 90 kreditpont

A tanterv letölthető:

https://neptun.sze.hu/tanulmanyi/show/filter/eyJha3RmZWxldiI6IjIwMTktMDktMDkiLCJha3RzemFrIjoiS0dJTF9UTEciLCJha3R0YW50ZXJ2IjoiS0dJTF9UTEciLCJha3RzemFraXIiOiJLR0lMX1RMRyIsImFrdHRpcHVzIjoidGFyZ3lsaXN0YSJ9/m/1333

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

A záróvizsgára bocsátás feltételei a tantervben előírt 90 kreditpont teljesítése, valamint a belső konzulens és a bíráló által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, valamint komplex szóbeli vizsga.

Az oklevél minősítése: A szakdolgozat jóváhagyott jegyének, a komplex szóbeli vizsga eredményének és a tanulmányok során szerzett valamennyi jegy együttes átlagának számtani átlaga.

 

Egyéb információ:

A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul. Blended-learning képzés (A képzés lényege, hogy a hallgatóknak a hagyományos katedrás órák mellett, online, számítógépes hálózaton elérhető tananyagokhoz való hozzáférhetőséget biztosít. A két oktatási forma előnyeit egyesítve, egymással párhuzamosan halad a képzés.)

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

 

Kapcsolattartó: Szalai Nóra

e-mail: szalain@sze.hu telefon: 96/613-733

Szakfelelős: Dr. Földesi Péter egyetemi tanár

Képzés kezdete: 2024. február

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet!