Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Jogi szakokleveles kommunikációs- és médiaszakember

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

L

K

Jogi szakokleveles kommunikációs- és médiaszakember

200 000 Ft

2

10<50

havonta

Győr

Megnevezés (engedélyszám): Jogi szakokleveles kommunikációs- és médiaszakember szakirányú továbbképzési szak (FF/944-3/2015)

Tudományterület: Jogi képzési terület

Felvételi követelmények:
Kommunikáció- és médiatudomány, kommunikáció és média, mozgóképkultúra és médiaismeret, média-, mozgókép és kommunikációtanár, mozgóképkultúra és médiaismeret tanár, marketingkommunikáció vagy kommunikációtanár végzettség

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

Kompetenciák:
A jogi szakokleveles kommunikációs- és médiaszakember:

-       képes felismerni és alkalmazni a média és kommunikációt érintő összetett jogi szabályozás elemeit;

-       rendelkezik médiajogi, médiaszabályozási és médiaigazgatási ismeretekkel;

-       tisztában van az ágazatot átszövő magán- és közjogi szabályozással, annak elvi, elméleti hátterével, nemzetközi jogi alapjaival és az Európai Unió médiaszabályozásával, továbbá a médiaigazgatási modellekkel és jogesetekkel;

-       komplex ismeretekkel rendelkezik az infokommunikációs konvergenciával kapcsolatosan, ezen belül a média, a hírközlés és az informatika konvergenciájával, ennek jogi, gazdasági és műszaki alapjaival;

-       speciális jogi ismeretei kiterjednek az ágazat alaptörvényi, médiajogi, polgárjogi, közigazgatási jogi, hírközlési jogi, versenyjogi, szerzői jogi, fogyasztóvédelmi és szakigazgatási kérdéseire;

-       szakmailag alátámasztott álláspontot tud kialakítani kommunikáció- és médiajogi szempontból releváns kérdésekben.

Ismeretkörök:

-       Alapozó ismeretek (alkotmányjog, közigazgatási jog, médiajog-történet, ágazati közgazdaságtan) – 12-16 kredit

-       Médiajogi és médiaszabályozási szakismeretek (kommunikációs alapjogok, hazai és európai médiajog, szerzői jog, sajtójog, reklámjog, az újmédia szabályozási kérdései) – 20-30 kredit

-       Médiaigazgatási szakismeretek (hazai és európai médiaigazgatás, médiaigazgatási eljárások, társszabályozás, az egyes médiaszolgáltatások speciális igazgatási kérdései) – 5-10 kredit

-       Szakdolgozat – 10 kredit

 

Tanterv letölthető INNEN.

 

Diploma kibocsátásának feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

  • legalább 60 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 10 kredit értékű,
  • egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat
  • a szakdolgozat megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Kutiné Somogyvári Zsuzsanna, tel: (96) 613-690, email: somogyvari@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Hulkó Gábor

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: somogyvari@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.