Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Mentorpedagógus

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő

130 000Ft / félév

4

18<30

kéthetente

 Győr

pedagógusképzés

Megnevezés (engedélyszám): FF-1417-2/2014

Tudományterület: pedagógusképzés képzési terület

Felvételi követelmények: Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat. 

A beiratkozásra szükséges munkáltatói igazolás formanyomtatványa letölthető INNEN.


Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Kompetenciák:
A mentorpedagógus olyan szakember, aki szakszerű, hatékony támogatást tud adni pedagógustársainak az osztálytermi/szervezeti változások kezeléséhez, a nevelési-oktatási intézménybe (mint munkaszervezetbe) való beilleszkedéshez (pályakezdő vagy másik intézményből jött pedagógus belépése, tartósan távollévő munkatárs visszaintegrálása), segítséget nyújt a kiégés megelőzéséhez, a - személyes fejlődés támogatásához.

A képzés ötvözi a vezetési alapismereteket, készség- és képességfejlesztést az egyének és csoportok hatékony támogatásához szükséges tudással. A felnőttképzés elméletének és módszertanának, a tanácsadásnak, (ön)reflexió eljárásainak ismerete, alkalmazásának képessége az intézményi humánerőforrás fejlesztésének kulcsszereplőjévé teszi a képzésen szerezhető tudás birtokosait.

Megszerezhető ismeretek: oktatási rendszerek, irányítás, eredményesség, hatékonyság, jogi szabályozás; szervezetelmélet, szervezetfejlesztés, innováció, intézményértékelés;stratégiaalkotás, minőségmenedzsment, humán erőforrás menedzsment; andragógiai alapismeretek;  felnőttképzés-metodika; reflektív pedagógiai; tanácsadási elméletek.  
A végzett hallgatók ismerik a közoktatás rendszerét, annak működését, szabályozását; tisztában vannak a nevelési-oktatási intézmények, mint szervezetek diagnosztizálásának,  fejlesztésének modelljeivel, elsajátítják a stratégiaalkotás, a projektrnenedzsment, az emberi erőforrással való gazdálkodás, a minőségmenedzsment elméletét és módszereit.

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Az intézmény és környezete
Közigazgatási vezetési ismeretek
A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága
Az integráció és szegregáció kérdései
A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet
Az integráció és szegregáció kérdései
A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében

 

Választható ismeretkörök: 55 kredit

Andragógiai ismeretek

Felnőttképzés-metodika
Reflektív pedagógia
Tanácsadási elméletek és technikák
Moderátori ismeretek és technikák


A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Tanterv letölthető innen.

Diploma kibocsátásának feltétele:
A záróvizsgára bocsátás feltételei a tantervben előírt 120 kreditpont teljesítése, valamint a konzulens által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, valamint komplex szóbeli vizsga.

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1. IG 104.
06-96/503-406
marti##kukac##sze.hu

Szakfelelős: Csenger Lajos Antalné dr. egyetemi adjunktus

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz és legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlatról munkáltatói igazolás (szükséges formanyomtatvány az Intézmény honlapjáról letölthető). 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.