Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Jogi szakokleveles mérnök

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

L

K

Jogi szakokleveles mérnök

220 000 Ft

2

10<50

havonta

Győr

Megnevezés (engedélyszám): Jogi szakokleveles mérnök szakirányú továbbképzési szak (FNYF/361-3/2016)

Tudományterület: Jogi képzési terület

Felvételi követelmények:
Az agrár képzési terület, vagy az informatika képzési terület, vagy a műszaki képzési terület alap-, vagy mesterképzési szakjainak valamelyikén szerzett oklevél és mérnök szakképzettség.

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek:60 kredit

Kompetenciák:
A jogi szakokleveles mérnök:

  • ismeri a munkája során legnagyobb valószínűséggel alkalmazandó jogszabályokat, kapcsolódó jogi kérdéseket.
  • Képes felismerni és rendszerezni azokat a legjellemzőbb jogi problémákat, amelyekkel egy mérnöki munkakörben dolgozó szakember találkozhat, illetve képessé válik arra, hogy az alapvető válaszokat megadja, illetve intézkedéseket önállóan megtegye a probléma megoldása érdekében.
  • A probléma jellegének függvényében képes a munkaszervezetében dolgozó jogtanácsos vagy az ügyvéd számára szabatos jogi fogalmak használatával megfogalmazni, közvetíteni a kérdést, azzal, hogy jogász közreműködése mellett maga is képes követni a megoldás folyamatát, illetve adott esetben a hivatalos eljárások menetét is ismeri, átlátja.

Ismeretkörök:

-       Közjogi ismeretek (Közigazgatási jogi alapismeretek, Alkotmányjogi alapismeretek, Adó- és illetékjogi alapismeretek, Büntetőjogi és szabálysértési jogi alapismeretek) 10-15 kredit

-       Magánjogi ismeretek (Polgári jogi alapismeretek, Kereskedelemi jogi alapismeretek, Munkajogi és TB alapismeretek) 10-15 kredit

-       Szakjogi és szakigazgatási ismeretek (Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, Munkavédelem, munkabiztonság, Iparjogvédelem, Szerzői jog) (10-15 kredit)

-       Szabadon választható tárgyak 10-15 kredit

-       Szakdolgozat 10 kredit

Tanterv letölthető INNEN.

Diploma kibocsátásának feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- legalább 60 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 10 kredit értékű,

- egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat

- a szakdolgozat megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Kutiné Somogyvári Zsuzsanna, tel: (96) 613-690, email: somogyvari@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Horváth Gergely

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: somogyvari@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.