Mezőgazdasági mérnöki BSc

Érettségi követelmények:

kettőt kell választani:

biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek) v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (elektronikai alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek)

 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

A

N

A

Mezőgazdasági mérnöki
(magyar nyelven)

támogatott

7

A

N

K

Mezőgazdasági mérnöki
(magyar nyelven)

300 000 Ft

7

A

N

A

Mezőgazdasági mérnöki
(angol nyelven)

támogatott

7

A

N

K

Mezőgazdasági mérnöki
(angol nyelven)

300 000 Ft

7

A

L

A

Mezőgazdasági mérnöki
(magyar nyelven)

támogatott

7

A

L

K

Mezőgazdasági mérnöki
(magyar nyelven)

300 000 Ft

7

A szakon duális képzésben is részt lehet venni, további információk az alábbi linken elérhetők: DUÁLIS KÉPZÉS


A képzés duális képzésben is indul.


A szakmáról

A mezőgazdasági mérnöki képzés széleskörű természettudományi ismereteken alapszik, a képzés során a hallgatók a választott szakirányoknak megfelelően mélyedhetnek ell az állattenyésztés vagy a növénytermesztés irányába. A képzés során lehetőségük nyílik az ökológiai gazdálkodás, valamint a gyógy-fűszernövény termesztés alapjainak megismerésére. A hatféléves elméleti oktatást, egyféléves szakmai gyakorlat követi.


A képzésről

Olyan mezőgazdasági mérnökök képzése, akik a megszerzett természettudo- mányi, műszaki, mezőgazdasági és gazdasági ismereteik birtokában a mező- gazdasági termelés, feldolgozás területén általános jártassággal rendelkeznek. Képesek önálló gazdálkodásra, mezőgazdasági termékek előállítására és forgalmazására, a korszerű technológiák alkalmazására, továbbá alkalmasak különböző méretű és jellegű mezőgazdasági vállalkozások termelői, veze- tői, irányítói és szervezési feladatainak ellátására. Alkalmasak Európai Uniós, országos és regionális pályázatok készítésére, valamint képesek idegen nyelvi kommunikációra. Szilárd, megalapozott ismeretekkel rendelkeznek a képzés folytatásához az MSc képzés szintjén.


Továbbtanulás

Egyetemünkön az alapképzés sikeres elvégzését követően az alábbi mesterszakokon folytathatóak a tanulmányok: Agrármérnöki MSc, Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki MSc, Növényorvosi MSc


Elhelyezkedés

A végzett mérnök elhelyezkedési lehetőségei - figyelembe véve a képzés során tanult szerteágazó ismereteket – nagyon sokszínűek lehetnek. A hagyomá- nyosnak nevezhető, akár kis-, vagy nagyüzemben, állattenyésztési, növényter- mesztési, vagy üzemgazdasági feladatok ellátása mellett képesek az egyre gyakoribb saját mezőgazdasági vállalkozások létrehozására is. A mezőgazdasági szolgáltató szférában történő elhelyezkedésnél, a bankokban, a mezőgazdasági hiteligénylés elbírálásánál, vagy biztosító társaságok mezőgazdasági kárfelmérésénél, becslésénél is elengedhetetlenek a szakmai ismereteik. Az elsajátított ismeretek konvertálhatósága jó alapot jelent a gazdasági élet számos területén a sikeres vállalkozásra, vagy munkavállalásra.


Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2019/20/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.