Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Minőségirányítási szakember

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés helye

Képzési terület

L

K

Minőségirányítási szakember szakirányú továbbképzési szak

390.000 Ft

2 félév

10<25

Győr

MÜSZ

Megnevezés (engedélyszám): Minőségirányítási szakember szakirányú továbbképzési szak (FNYF/662-3/2020)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Minőségirányítási szakember

 

A felvétel feltételei:

Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél (A korábban szerzett ismeretek elismeréséről az Egyetem dönt)

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

Képzési cél:

A képzés alapvető célja, hogy a továbbképzésben részt vett szakemberek megszerezzék a témával kapcsolatos általános szakmai ismereteket, melyre épülve megismerjék az integrált rendszerek működését befolyásoló tényezők körét és használni tudják a rendelkezésünkre álló számítógépes programokat, eljárásokat az integrált rendszerek hatékony működtetése érdekében. Ezek birtokában a végzett hallgatók képesek legyenek az integrált rendszerek kiépítésére és működtetésére.

Olyan felsőfokú minőségügyi szakemberek képzése, akik a felsőfokú graduális képzésben megszerzett ismeretek birtokában a szakember képzés átfogó minőségügyi elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával tudásukat képesek a vállalati minőségügy mindegyik, de elsősorban a termékelőállítás (minőségfejlesztés, minőségtervezés, minőségbiztosítás, minőségszabályozás, -ellenőrzés) területén hasznosítani. Képesek lesznek arra, hogy az ipari vállalatoknál és szolgáltató vállalkozásokban a nemzetközi szabványok alapján (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485, MSZ 28001, ISO/TS 16949), a menedzsmentrendszereket önállóan kialakítsák és működtessék. A végzett hallgató tudásával alkalmas arra, hogy különböző termelő és szolgáltató vállalkozások minőségügyi munkatársaként, vagy erre szakosodott tanácsadóként minőségirányítási szakértőként helyezkedjen el, és az eredeti szakterületén a megszerzett komplex minőségirányítási ismeretekkel a legkorszerűbb integrált rendszerű vezetés megvalósítójává válhat.

A képzés mintanterve:

 

Tárgy

Kredit

Óraszám

számonkérés módja

 

1. félév

1

Minőségügy normatív alapjai

5

15

folyamatos számonkérés

2

Informatikai támogató rendszerek a gyakorlatban

5

15

folyamatos számonkérés

3

Irányítási rendszerek

5

15

folyamatos számonkérés

4

Statisztika

5

15

folyamatos számonkérés

5

Vállalatirányítás és minőségköltségek

5

15

folyamatos számonkérés

6

Metrológia alapjai

5

15

folyamatos számonkérés

 

 

30

 

 

 

 

2. félév

7

TQM és projekt-menedzsment

5

15

folyamatos számonkérés

8

Auditálás folyamata

5

15

folyamatos számonkérés

9

Minőségirányítási módszerek, eszközök és technikák

5

15

folyamatos számonkérés

10

Statisztikai folyamatirányítás

5

15

folyamatos számonkérés

11

Minőségügyi irányítási rendszerek választható (autóipari / hegesztési)

5

15

folyamatos számonkérés

12

Szakdolgozat

5

15

 

 

 

30

 

 

 

Összkredit

60

 

 

 

Alapozó ismeretek: 25 kredit

Minőségügyhöz tartozó szabványok, minőségirányítás módszerei és eszközei, vállalati struktúrák, minőségügyhöz kapcsolódó matematika és méréstudomány.

 

Szaktárgyak: 25 kredit

Minőségirányítási rendszerek kiépítése, üzemeltetése és auditálása.

 

Kiegészítő ismeretek: 5 kredit

Szakterülettől függően választható ismereteket lehet elsajátítani: hegesztéstechnológiai, autóipari minőségirányítás

 

Szakdolgozat: 5 kredit

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • A tantervben, a tantárgyi programokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium).
  • A szakdolgozat előzőekben meghatározott követelmények szerinti elkészítése és benyújtása.

 

 

A diploma kiadásának feltétele:

Szakdolgozat megvédése

A záróvizsgát a hallgató a Széchenyi István Egyetem AUDI Járműmérnöki Kar érvényes szabályzatai szerint köteles tenni.

(Az oklevél minősítése: a 2 félév tárgyainak átlaga, a diplomamunka bírálati jegyének, valamint a szakdolgozat védés érdemjegyének számtani átlaga)

 

Kapcsolattartó: Mónus Imréné (igazgatási ügyintéző FK- 96/613-537 monus.imrene@sze.hu)

Szakfelelős:  dr. Jósvai János egyetemi docens

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu)

 

Jelentkezés díja: 9.000 Ft 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot csatolja a jelentkezési felületen! (Regisztrációs díj - befizetési igazolás)

Egyéb információk : A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITTCsatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre, nyelvvizsga bizonyítvány