Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Modern ipari beszerző

 

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Modern ipari beszerző

szakirányú továbbképzési szak

450.000.-

2

10 < 20

Győr/Budapest GAZD

 

Megnevezés: Modern ipari beszerző szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1287-4/2022)

 

                                 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Modern ipari beszerző

 

A felvétel feltétele:

Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma.

 

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

 

Képzési cél:

A képzés során a hallgatók megismerik a beszerzési és ellátási tevékenység hagyományos és digitális környezetbeli feladatait, továbbá a beszerzés stratégiai, taktikai, illetve operatív munkafolyamatait. A hallgatók megismerik a beszerzési terület vállalati (belső) és beszállítói (külső) környezetét, a beszállító kiválasztásának és értékelésének műszaki és egyéb szempontjait és módszereit, valamint a szállító-vevő kapcsolatok menedzselésének megoldásait.  A képzés ismeretanyagának birtokában a hallgatók képessé válnak a vállalati termelésellátási, készletezési és logisztikai tevékenységek operatív tervezésére, szervezésére és irányítására, beleértve a külső szolgáltatások biztosítását és nyomon követését.  Felismerik és azonosítani tudják az ellátási lánc kockázatait. A hallgatók betekintést nyernek az e-beszerzés folyamataiba és átlátják a beszerzési munka árhoz és minőséghez kapcsolódó összefüggéseit is.

 

 

 

 

 

A képzés mintatanterve:

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

1. félév

     

1.

Tárgyalástechnika, kommunikáció

5

15

f

2.

Gazdasági és beszerzési jog

5

15

f

3.

Vállalati gazdaságtan

5

15

f

4.

Vállalati pénzügyek

5

15

f

5.

Beszerzés

5

15

f

6.

Logisztikai technológiák

5

15

f

Összesen

30

90

 
 

2. félév

     

7.

Ellátási lánc menedzsment

5

15

f

8.

Termelési logisztika

5

15

f

9.

Minőségügy

5

15

f

10.

Termelés és szolgáltatásmenedzsment

5

15

f

11.

Választható tantárgy I.

3

9

f

12.

Válaszható  tantárgy II.

3

9

f

13.

Projektmunka

4

12

f

Összesen

30

90

 
 

Szak kreditek összesen

60

180

 
 

Gyártástecnológia járműipari beszerzőknek

3

9

f

 

Mérnöki ismeretek járműipari beszerzőknek

3

9

f

 

Kockázatelemzés

3

9

f

 

Költségelemzés

3

9

f

 

Vállalatirányítási rendszerek

3

9

f

 

Logisztikai informatika

3

9

f

 

Folyamatmenedzsment

3

9

f

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 

Szakmai alapismeretkör/ismeretek: 20 kredit

 • Tárgyalástechnika, kommunikáció 5 kredit
 • Gazdasági és beszerzési jog 5 kredit
 • Vállalati gazdaságtan 5 kredit
 • Minőségügy 5 kredit

 

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkör/ismeretek: 30 kredit

 • Vállalati pénzügyek 5 kredit
 • Beszerzés 5 kredit
 • Logisztikai technológiák 5 kredit
 • Ellátási lánc menedzsment 5 kredit
 • Termelési logisztika 5 kredit
 • Termelés és szolgáltatásmenedzsment 5 kredit

 

Kiegészítő speciális gazdasági szakmai ismeretkör/ismeretek: 6 kredit

Választható tantárgy (2 db) a tanulmányok ideje alatt 2 db tárgyat kell választani

 

 • Gyártástechnológia járműipari beszerzőknek 3 kredit
 • Mérnöki ismeretek járműipari beszerzőknek 3 kredit
 • Kockázatelemzés 3 kredit
 • Költségelemzés 3 kredit
 • Vállalatirányítási rendszerek 3 kredit
 • Logisztikai informatika 3 kredit
 • Folyamatmenedzsment 3 kredit

 

A szakdolgozat (Projektmunka c. tárgy keretében) kreditértéke: 4 kredit

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti. (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

 

A diploma kiadásának feltétele:

 • A tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)
 • A Szakdolgozat (Projektmunka c. tárgy keretében) meghatározott, előírt szinten való elkészítése, benyújtása, megvédése

 

Kapcsolattartó: 

Szalai Nóra (igazgatási ügyintéző 96/613-733; 06203463626; szalain@sze.hu)

 

Szakfelelős:  Dr. Süle Edit egyetemi docens; sedit@sze.hu

 

Képzés kezdete: 2024/25 tanév őszi félév

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre

 

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: FKKE00001T

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: szalain@sze.hu

 

 

Egyéb információ: A képzés elegendő számú jelentkező esetén indul.