Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

MUNKAHELYI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ISMERETEK ÉS AED HASZNÁLATA GYERMEKKORÚAKKAL FOGLALKOZÓK RÉSZÉRE

http://www.hircity.hu/egeszseg/gyogyitas/eletmentes

A képzés időpontja: 10-15 fős jelentkezési létszám elérésekor 2 héten belül

A képzés időtartama  8 óra.  Az tényanyag  átadása  50%-ban előadás és 50 %-ban gyakorlati formában történik.

A képzésben részvevő oktatók:

 • Dr.Bogár Csilla
 • Kudoba Szabolcs
 • Dr. Geiszlinger Beatrix
 • A képzési órák 45 percesek.
 • Az oktatás helyszíne:Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

A továbbképzésben résztvevők a képzés lezárásakor szóbeli és gyakorlati vizsgát tesznek, megfelelt / nem megfelelt értékeléssel.

Képzés díja: 16000 Ft/fő

A képzés célja:

A tanfolyam elvégzése után a résztvevő képes lesz felismerni és az illetékesség határait betartva ellátni az egészségügyi "vészhelyzeteket". Adekvát módon eljárni, a szükséges segítséget helyzetfelmérés után a helyszínre kérni. A közvetlen életmentő beavatkozások elvégzésére, valamint a további állapotromlás megakadályozására, állapotjavításra. Kezelni a stressz-helyzeteket szükség esetén lelki támaszt tud nyújtani a bajbajutott embertársának. Életfunkciókat elősegítő testhelyzetek kialakításával lesz képes a sérült állapotának stabilizálására, törött, sérült végtagokat rögzíthet megfelelő módon és helyzetben.

A tanfolyam segít az elsősegély-nyújtási kötelezettség elvégzésében, mely mit erkölcsi, mint törvényi kötelességük. (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről Mvt.46. §58 A munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó hatások és egészségkárosító kóroki tényezők figyelembevételének, valamint a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit. 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 20. § (1)9 Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egy vagy több elsősegélynyújtásra szolgáló – hordággyal is könnyen megközelíthető – helyiséget kell biztosítani ott, ahol a helyiségek mérete, a végzett tevékenység jellege és a balesetek gyakorisága ezt indokolja).

Az elméleti órák során a hallgatók megszerzik azt a tárgyi tudást, melynek birtokában képesek lesznek elsősegélynyújtására hírtelen bekövetkező balesetek, rosszullétek kapcsán. Sürgősségi esetekre vonatkozó kórtani, balesetsebészeti, belgyógyászati, toxikológiai, mentéstechnikai, munka- és balesetvédelmi alapismeretek kerülnek a birtokukba, melyeket munkájuk és mindennapi életük során egyaránt hasznosítani tudnak.

A gyakorlati órák során a hallgatók elsajátítják azokat a technikákat, megszerzik azon képességeket, melynek birtokába képesek lesznek elsősegélynyújtására hirtelen bekövetkező balesetek, rosszullétek kapcsán. Sürgősségi esetekre vonatkozó mentéstechnikai, munka- és balesetvédelmi gyakorlati megoldásokat ismernek meg, alapvető fizikális vizsgálatokat lesznek képesek elvégezni, melyeket elméleti ismereteik birtokában megfelelő módon tudnak alkalmazni. Ezen cselekvéssorok segítségével képesek lesznek munkatársaik, rokonaik és bárki idegene alapvető elsősegélyben részesítésére. A tanfolyam az általános elsősegély-nyújtási specifikumok mellett nagy hangsúlyt fektet a gyermekkorúak specifikumaira, kifejti az életkori eltérésekből adódó ellátási különbségeket. Külön hangsúlyt fektet az életkori sajátosságokból adódó, jellemző veszélyhelyzetekre és elhárításukra, valamint az újraélesztés életkori sajátosságaira. 

A képzés céljcsoportja : Kijelölt elsősegélynyújtók, akik általános és munkahely-specifikus elsősegélynyújtó, újraélesztési ismereteket kívánnak szerezni. Kifejezett célcsoport azok, akik gyermekekkel foglalkoznak,  bölcsődei-, óvodai gondozók,  pedagógusok, általános-, és középiskolai tanárok.

A továbbképzésben résztvevőknél elvárható az alábbi normák megléte a képzés megkezdését megelőzően:

 • Elhivatottság, elkötelezettség
 • Felelősségtudat
 • Stressztűrő képesség
 • Döntésképesség
 • Pontosság
 • Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
 • Állóképesség
 • Kapcsolatteremtő készség
 • Konszenzuskészség
 • Empatikus készség
 • Segítőkészség
 • Tolerancia
 • Közérthetőség
 • Adekvát kommunikáció
 • Konfliktusmegoldó készség
 • Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
 • Helyzetfelismerés
 • Rendszerben való gondolkodás
 • Gyakorlatias feladatértelmezés 


Jelentkezés az űralpon.

Képzési Terv