Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Munkavédelmi szakmérnök

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés helye

Képzési terület

L

K

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

230.000.-Ft

4

10<

Győr

MÜSZ

Megnevezés (engedélyszám): Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak (FNYF/571-3/2019)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Munkavédelmi szakmérnök

A felvétel feltételei:

Műszaki, informatika, agrár, nemzetvédelmi és katonai képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (vagy főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki oklevél.

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Képzési cél: A végzettek jártasságot szereznek a munkavédelem ismert vizsgálati, illetve értékelési módszereinek alkalmazásában és képessé válnak azok fejlesztésére, valamint új módszerek kidolgozására is.

Tanterv letölthető INNEN!

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

A végzettek képesek lesznek:

  • munkakörükben az adott vállalat, vállalkozás, munkavédelmi hatóság működési területén jelentkező munkavédelmi problémákat felismerni és azok kezelése érdekében – a műszaki, tudományos, jogi és gazdasági eszközrendszer felhasználásával – megoldási javaslatokat tenni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni;
  • az egész nemzetgazdaság, mind az egyes ágazatok/ágak, mind az egyes szervezetek területén a munkavédelmi követelmények érvényesítésére, a műszaki eszközök és rendszerek, munkahelyek, munkafolyamatok (technológiák) tervezésére, szerkesztésére, kivitelezésére a használat és üzemfenntartás során;
  • a különböző munkavédelmi szolgáltatások és a munkabiztonsági szaktevékenység főállású dolgozóként, illetve vállalkozóként való ellátására;
  • munkabiztonsági szaktanácsadás, valamint munkabiztonsági szakértői tevékenységek végrehajtására.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Alapozó ismeretek: 12 kredit

Biztonságtudomány elmélete és a munkavédelmi jog alapjai; Munkaélettan; Munkalélektan; Szakmai kommunikáció és módszertan.

Szakmai törzsanyag: 37 kredit

Villamosság biztonságtechnikája; Világítástechnika; Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei; Foglalkozás-egészségügy, foglalkozási ártalmak; Fűtés, szellőzés, klíma; Zaj- és rezgésvédelem; Ergonómia.

Speciális szakismeretek: 61 kredit

Egyéni védőeszközök; Kémiai biztonság; Nyomástartó berendezések és hegesztés biztonságtechnikája; Gépek és technológiák biztonságtechnikája; Anyagmozgatás és raktározás biztonságtechnikája; Létesítés és létesítmények biztonsága; Szabványosítás és minőségmenedzsment; Kockázatértékelés; Munkahigiéne; Vállalkozásmenedzsment; Tűzvédelmi ismeretek; Kötelezően választható tárgy.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartók: 

Szalai Nóra (igazgatási ügyintéző 96/613-733 szalain@sze.hu)

 

Szakfelelős: dr. habil Kuti Rajmund egyetemi tanár

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu)

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: szalain@sze.hu

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

 

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITTCsatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre

 

SAJTÓ:

Megjelent a Munkavédelmi Hírmondó Magazin ez évi 3-4. összevont száma, amely letölthető a MUFOSZ honlapjáról az alábbi linkről: 

https://mufosz.hu/.../munkav%C3%A9delmi%20himond%C3%B3...

Minden kedves Olvasónknak kellemes időtöltést kívánunk hozzá! – a Szerkesztőség!