Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Növényvédelmi szakmérnök

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Növényvédelmi szakmérnöki 

250 000FT

4

10<20

évente

Mosonmagyaróvár

agrár

Megnevezés (engedélyszám): Növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak, OH-FHF/1054-5/2008. 

Tudományterület: agrár képzési terület

Felvételi követelmények:  agrár képzési területen mesterképzésben vagy egyetemi képzésben szerzett mérnöki oklevél

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120

Kompetenciák:

 • növényi kártevők kórokozók illetve gyomnövények diagnosztizálása, az ellenük való hatékony védekezés megtervezése, vezetése,
 • üzemi szintű növényvédelmi irányítói feladatok ellátása,
 • járványok és gradációk előrejelzése, a kártétel létrejöttének megelőzése, a növényt károsító szervezetek időbeli felismerése,
 • növény-egészségügyi hatások elemzése,
 • karantén védekezés lefolytatása,
 • környezetkímélő növényvédelmi eljárások kidolgozása és megvalósítása,
 • új növényvédelmi módszerek adaptálása és továbbfejlesztése,
 • a környezet peszticid terhelését csökkentő növényvédelmi eljárások alkalmazása,
 • integrált növényvédelem megvalósítása,
 • az agrártudományok területén folyó tudományos munkába való bekapcsolódás,
 • kutatási feladatok megvalósítása,
 • környezetvédelmi előírások betartása és érvényesítése.

 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • kémiai, ökológiai, molekuláris biológiai, entomológiai, növénykórtani, herbológiai ismeretek,
 • a szakma gyakorlásához szükséges gazdálkodási, kereskedelmi, vállalkozási, szakigazgatási és menedzsment ismeretek,
 • műszaki, technológiai ismeretek,
 • növény-biotechnológiai, rezisztenciabiológiai, diagnosztikai ismeretek,
 • szaktanácsadás és döntéstámogató rendszerek működésének ismerete.

 

 

Személyes adottságok:

 • problémafelismerő és megoldó képesség, kreativitás,
 • környezet iránti tudatosság és felelősség,
 • a környezetvédelmi előírások betartása,
 • a mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek és készségek,
 • szakmai felelősségtudat,
 • a rendszeres szakmai továbbképzés iránti igény,
 • alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására.

 

Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A növényvédelmi szakmérnökök ismerik a növények termesztésével és védelmével, az egészséges élelmiszerek és takarmányok előállításával és minőségük biztosításával kapcsolatos rendszabályokat, folyamatokat; továbbá a növények termesztésének kockázatait, károsítóit, a védelemhez használt növényvédő szerek, vegyületeinek hatásmechanizmusát, azok környezeti és humán vonatkozású összefüggéseit. Ennek megfelelően alkalmasak adott gazdaságban vagy a növényvédelmi szakigazgatásban fellépő bármilyen jellegű növényvédelmi probléma kezelésére. Alkalmasak növényvédelmi szaktanácsadásra, növényvédelmi kutató, fejlesztő tevékenységre.

Ismeretkörök:

I. Alkalmazott természettudományi ismeretek         14 kredit

II. Növénykórtani ismeretek                                       22 kredit

III. Entomológiai ismeretek                                        22 kredit

IV. Gyombiológiai, gyomszabályozási ismeretek      12 kredit

V. Növényvédelmi ökonómiai, szaktanácsadási,

    jogi és szakigazgatási ismeretek                           8 kredit

VI. Növényvédelmi technológiai ismeretek                 32 kredit

A szakdolgozat kreditértéke:                                      10 kredit

Tanterv INNEN letölthető.

Diploma kibocsátásának feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- legalább 120 kredit megszerzése

- bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka

- a diplomamunka megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Sülyné Máté Anita, (96) 566-720, email: sulyne.mate.anita@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Kukorelli Gábor 

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

 

Jelentkezés díja: 9000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.  Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: sulyne.mate.anita@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

 

 

Elnököt választott a növényorvosi kamara