Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Nukleáris jogi szakjogász

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

L

K

Nukleáris jogi szakjogász

300 000 Ft

3

10<50

havonta

Győr

Megnevezés (engedélyszám): Nukleáris jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak (FF/945-3/2015)

Tudományterület: Jogi képzési terület

Felvételi követelmények:

 • jogász végzettség
 • államilag elismert, középfokú ’C’ típusú nyelvvizsga angol nyelvből

 

Képzési idő: 3 félév  A képzés online formában kerül lebonyolításra.

Megszerezhető kreditek: 90 kredit

Kompetenciák:
A szak elvégzése után a nukleáris szakjogász képes:

 • a gyakorlatban felismerni és megvalósítani azon jogalkotási feladatokat, amely a nukleáris létesítmények építése, üzembe helyezése és működtetése céljából alapvető fontossággal bírnak;
 • felismerni, a szükséges mértékben értelmezni, és a jogalkotói, illetve jogalkalmazói munka keretében alkalmazni azokat a műszaki megoldásokat, illetve fizikai összefüggéseket, amelyek a nukleáris létesítményekhez, illetve az atomenergiához alapvetően kapcsolódnak.
 • a nukleáris jog nemzetközi forrásainak alkalmazására és értelmezésére,
 • nemzetközi és hazai jogi dokumentumok, szerződések, jogforrások értelmezésére és megalkotására,
 • jogalkotóként és jogalkalmazóként felismerni és érvényre juttatni egyes műszaki orientációjú energetikai ismeretek releváns jogi kezelési módjait, lehetőségeit;
 • felismerni és alkalmazni egy nukleáris veszélyhelyzet kezelésének, illetve a nukleáris létesítményalapítási szándékoknak a jogi környezetét;

Ismeretkörök:

 • Műszaki szakismeretek (Atomfizikai és energetikai ismeretek, Sugárvédelmi ismeretek, Környezetpolitikai ismeretek) – 15 kredit
 • Ágazati jogi szakismeretek (Kodifikátori ismeretek, Polgári jogi ismeretek, Közigazgatási jogi ismeretek, Kollíziós jogi ismeretek) – 20 kredit 
 • Speciális nukleáris jogi szakismeretek (Nemzetközi atomszervezetek, Nukleáris leszerelés problémái, Nukleáris kárfelelősségi jog, A környezet védelmének nemzetközi jogi eszközei, Nukleáris hulladékkezelés, Nukleáris biztonság) – 45 kredit
 • Szakdolgozat – 10 kredit

 

Tanterv letölthető INNEN.

 

Diploma kibocsátásának feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

 • legalább 90 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 10 kredit értékű,
 • egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat
 • a szakdolgozat megvédése
 • A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

   

  Kapcsolattartó: Kutiné Somogyvári Zsuzsanna, tel: (96) 613-690, email: somogyvari@sze.hu

Szakfelelős: Prof. Dr. Lamm Vanda

Képzés kezdete: 2024. február

Jelentkezési határidő2024. január 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

 

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: somogyvari@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat és nyelvvizsga bizonyítvány másolata.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.