Nukleáris jogi szakjogász

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

L

K

Nukleáris jogi szakjogász

300 000 Ft

3

10<50

havonta

Győr

Megnevezés (engedélyszám): Nukleáris jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak (FF/945-3/2015)

Tudományterület: Jogi képzési terület

Felvételi követelmények:
- jogász végzettség

- államilag elismert, középfokú ’C’ típusú nyelvvizsga angol nyelvből

 

Képzési idő: 3 félév

Megszerezhető kreditek: 90 kredit

Kompetenciák:
A szak elvégzése után a nukleáris szakjogász képes:

-       a gyakorlatban felismerni és megvalósítani azon jogalkotási feladatokat, amely a nukleáris létesítmények építése, üzembe helyezése és működtetése céljából alapvető fontossággal bírnak;

-       felismerni, a szükséges mértékben értelmezni, és a jogalkotói, illetve jogalkalmazói munka keretében alkalmazni azokat a műszaki megoldásokat, illetve fizikai összefüggéseket, amelyek a nukleáris létesítményekhez, illetve az atomenergiához alapvetően kapcsolódnak.

-       a nukleáris jog nemzetközi forrásainak alkalmazására és értelmezésére,

-       nemzetközi és hazai jogi dokumentumok, szerződések, jogforrások értelmezésére és megalkotására,

-       jogalkotóként és jogalkalmazóként felismerni és érvényre juttatni egyes műszaki orientációjú energetikai ismeretek releváns jogi kezelési módjait, lehetőségeit;

-       felismerni és alkalmazni egy nukleáris veszélyhelyzet kezelésének, illetve a nukleáris létesítményalapítási szándékoknak a jogi környezetét;

Ismeretkörök:

-       Műszaki szakismeretek (Atomfizikai és energetikai ismeretek, Sugárvédelmi ismeretek, Környezetpolitikai ismeretek) – 15 kredit

-       Ágazati jogi szakismeretek (Kodifikátori ismeretek, Polgári jogi ismeretek, Közigazgatási jogi ismeretek, Kollíziós jogi ismeretek) – 20 kredit 

-       Speciális nukleáris jogi szakismeretek (Nemzetközi atomszervezetek, Nukleáris leszerelés problémái, Nukleáris kárfelelősségi jog, A környezet védelmének nemzetközi jogi eszközei, Nukleáris hulladékkezelés, Nukleáris biztonság) – 45 kredit

-       Szakdolgozat – 10 kredit

 

Tanterv letölthető INNEN.


Diploma kibocsátásának feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

  • legalább 90 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 10 kredit értékű,
  • egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat
  • a szakdolgozat megvédése
  • A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

Kapcsolattartó: Kutiné Somogyvári Zsuzsanna, tel: (96) 613-690, email: somogyvari@sze.hu

Szakfelelős: Prof. Dr. Lamm Vanda

Képzés kezdete: 2019. szeptember

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a 32-3926-01 számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: somogyvari@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat és nyelvvizsga bizonyítvány másolata.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.