Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Nyelvi kompetencia fejlesztő coach

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés helye

Képzési terület

L

K

Nyelvi kompetencia-fejlesztő coach szakirányú továbbképzési szak

 

350.000 Ft

2 félév

10 < 25

Győr, Budapest

GAZD

 

Megnevezés (engedélyszám):

Nyelvikompetencia-fejlesztő coach szakirányú továbbképzési szak (FNYF/771-3/2021.)

(Language competence development coaching postgraduate specialisation programme)

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

nyelvikompetencia-fejlesztő coach

(language competence development coach)

 

A felvétel feltételei:

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésen) szerzett oklevél

(A korábban szerzett ismeretek elismeréséről az Egyetem dönt)

Képzési idő: 2 félév

 

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél:

A szak célja a mindennapokban dolgozó diplomások számára a nyelvi kompetencia fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő kihívásokra adott releváns válaszok és megoldások kidolgozása, rugalmas készségfejlesztése, az ilyen típusú feladatok ellátásához szükséges ismeretek korszerű disszeminálása.

 

A képzés mintanterve:

Szakmai alapismeret ismeretkör/ismeretek: 30 kredit

A nyelvi kompetencia fejlesztésének alapjai, Felnőttkori nyelvi képzések, Z-A generáció nyelvi specifikumai, Egyéni coaching, Csoportos coaching

Szakmai törzsanyag ismeretkör/ismeretek: 17 kredit

A kompetenciafejlesztés módszertani kialakítása, A kompetenciafejlesztés speciális kérdései.

Gazdasági és humán ismeretkör/ismeretek: 13 kredit

Nemzetközi kitekintés a nyelvi kompetencia fejlesztésében, Szövegértési kompetenciák fejlesztése, fordítástechnikai eljárások.

Szakdolgozat: 0 kredit”

 

Diploma kibocsátásának feltétele:
A tantervben előírt kreditpontok megszerzése, a szakdolgozat elkészítése és az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően összeállított záróvizsga-bizottság előtt történő bemutatása és megvédése.

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Mónus Imréné (igazgatási ügyintéző FK- 96/613-537 monus.imrene@sze.hu)

 

Szakfelelős:  dr. Csendes Ferenc

 

Képzés kezdete: 2024. február

 

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu)

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget a 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot csatolja a jelentkezési felületen! (Regisztrációs díj - befizetési igazolás)

 

Egyéb információk : A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

 

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITTCsatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre, nyelvvizsga bizonyítvány