Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Ökológiai gazdálkodó

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Ökológiai gazdálkodó szakirányú továbbképzés

210 000FT

4

10<20

félévente

Mosonmagyaróvár

agrár

Megnevezés (engedélyszám):

Ökológiai gazdálkodó szakirányú továbbképzési szak

Engedélyszám: FNYF/2523-3/2016

Tudományterület:

agrár képzési terület

Felvételi követelmények:

Legalább alapképzésben szerzett oklevél agrár vagy természettudomány képzési területen nem mérnöki szakon (vagy az ezeknek megfelelő, a korábbi képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű oklevél).

Képzési idő:

4 félév

Megszerezhető kreditek:

120

Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik elméleti felkészültségük és gyakorlati ismereteik alapján képesek az ökológiai gazdálkodás vizsgált jelenségei és elemei közötti összefüggések feltárására, elemzésére. A szakról kikerülők az erre irányuló tevékenységnek mind az önálló végzésére, mind a tervezésére, szervezésére, irányítására képessé válnak.

A képzés során elsajátítandó tudáselemek:

A képzési cél megvalósulását a megfelelő tantárgyi struktúra szolgálja, mely kötelező és választható tárgyak meghatározott rendszeréből áll.

A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:

A képzés során a résztvevők a megszerzett ismeretek alapján olyan készségekre, képességekre tesznek szert, mely alkalmassá teszi őket az ökológiai gazdálkodás speciális területén végzendő munkára. A választható (alternatív) tárgyak azt a célt szolgálják, hogy ki-ki egyéni adottságának, érdeklődési körének, s nem utolsó sorban munkakörének megfelelően szakszerűen tudja alkalmazni a megszerzett ismereteket, tudásanyagot. Lehetőség nyílik a speciális területek korrekt elemzésére, a módszerek szakszerű adaptálására.

.Ismeretkörök

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Alapozó elméleti tantárgyak: 16 kredit

(ökológiai szemléletű gazdálkodás alapjai, aktuális szabályozása, támogatási rendszerei, ökológiai szemléletű szántóföldi növénytermesztés, ökológiai szemléletű kertészeti növénytermesztés, ökológiai szemléletű állattenyésztés)

Szakmai ismereti tárgyak: 56 kredit

(marketing az ökológiai szemléletű gazdálkodásban, multifunkcionális mezőgazdaság ökológiai szemléletű gazdálkodási vonatkozásai, ökológiai szemléletű termékfeldolgozás és tárolás, ökológiai szemléletű gazdálkodás ellenőrzési, minősítési rendszere, agroökológiai gyomszabályozás, ökológiai szemléletű növényvédelem speciális kérdései, tápanyagutánpótlás az ökológiai szemléletű növénytermesztésben, ökológiai szemléletű szőlőtermesztés, biodinamikus gazdálkodás, permakultúra, falusi turizmus az ökológiai szemléletű gazdálkodásban)

Szakmai gyakorlat és szakszeminárium: 38 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

Tanterv:

 

TÁRGY

 

Neve

Felelőse

Félévi óraszáma
(kontakt óraszám levelező tagozaton)

Kredit értéke

Számon-
kérési módja

1. szemeszter (I. évf.)

 

Marketing az ökológiai szemléletű    gazdálkodásban

Dr Németh Torkos Anett

12

5

V

 

Multifunkcionális mezőgazdaság ökológiai szemléletű gazdálkodási vonatkozásai

Dr. Tóth Péter

12

5

V

 

Ökológiai szemléletű gazdálkodás alapjai, aktuális szabályozása, támogatási rendszerei I.

Dr. Roszik Péter

12

5

V

 

Ökológiai szemléletű szántóföldi   növénytermesztés I

 Dr. Radics László

12

5

V

 

Gazdaságlátogatási gyakorlat. I.

 Dr. Reisinger Katalin

42

10

i.a.

"A" tárgyak összesen:

 

90

30

 

2. szemeszter (I. évf.)

 

Ökológiai szemléletű gazdálkodás alapjai, aktuális szabályozása, támogatási rendszerei II.

Dr. Roszik Péter

12

5

Sz

 

Ökológiai szemléletű gazdálkodás ellenőrzési, minősítési rendszere

Dr.Roszik Péter

12

5

V

 

Ökológiai szemléletű kertészeti növénytermesztés .

Dr. Hanusz Borbála

12

5

V

 

Ökológiai szemléletű növényvédelem speciális kérdései

Dr.Roszik Péter

Dr. Reisinger Péter

12

5

V

 

Gazdaságlátogatási gyakorlat II.

Dr. Reisnger Katalin

42

5

i.a.

 

Szakszeminárium I.

 

 

5

 

"A" tárgyak összesen:

 

90

30

 

3. szemeszter (II. évf.)

 

Agroökológiai gyomszabályozás

 Dr.Radics lászló Dr.Reisinger Péter

18

5

V

 

Ökológiai állattartás I.

Dr. Gaál Katalin

15

5

V

 

Ökológiai szemléletű növénytermesztés .

Dr. Radics László

Dr. Szalka Éva

15

5

V

 

Tápanyag utánpótlás az ökológiai szemléletű növénytermesztésben

Dr. Kalocsai Renátó 

Dr. Szalka Éva

15

5

V

 

Szakszeminárium II..

 

15

5

i.a.

"A" tárgyak összesen:

 

78

25

 

Szabadon választható tárgy:

 

12

5

V

ÖSSZESEN:

 

90

30

 

4. szemeszter (II. évf.)

 

Ökológiai állattartás II.

Dr. Gaál Katalin

18

5

Sz

 

Ökológiai szemléletű növénytermesztés

Dr.Radics László

Dr. Szalka Éva

18

5

Sz

 

Ökológiai szemléletű termékfeldolgozás , élelmiszerfeldolgozás és tárolás

Hanczné Dr. Lakatos Erika Dr. Kapcsándi Viktória 

18

5

V

 

Szakdolgozat

 

24

10

i.a.

 "A" tárgyak összesen:

 

78

25

 

 Szabadon választható tárgy:

 

12

5

V

 ÖSSZESEN:

 

90

30

 

             

*A félévi óraszám a szorgalmi időszakon belüli és azon kívüli, tanrendszerű és egyéni időráfordítások összessége (tanóra, konzultáció, irodalomkutatás, és önálló tanulmányi kutatási tevékenység).

Szabadon választható tárgyak

Tárgy kódja

Tárgy neve

Tantárgyfelelős

Félévi óraszám

Kredit
érték

Számonkérés módja

 

Biodinamikus gazdálkodás

Szépkuthy Katalin

12

5

V

 

Falusi turizmus az ökológiai szemléletű gazdálkodásban

Dr. Vincze-Tóth Judit

12

5

V

 

Ökológiai szemléletű szőlőtermesztés

 Dr. Hanusz Borbála

12

4

V

 

Permakultúra

Dr.Radics lászló

12

4

V

Diploma kibocsátásának feltétele:

  • A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül legalább 120 kredit megszerzése
  • A tantervben előírt szakmai gyakorlatok teljesítése;
  • Két bíráló által elfogadott szakdolgozat.    
  • A diplomamunka megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartók:

 Sülyné Máté Anita, (96) 566-720, email:sulyne.mate.anita@sze.hu

Práger Zsuzsanna, (96) 566.626, email: prager.zsuzsanna@sze.hu

 

Szakfelelős: Dr. Szalka Éva

Szakmai vezető: Dr. Radics László

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címekre:

sulyne.mate.anita@sze.hu vagy prager.zsuzsanna@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. önéletrajz

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT