PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGI SZAKMÉRNÖK

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Precíziós mezőgazdasági szakmérnök

350 000Ft

2

10

évente

Mosonmagyaróvár

agrár

 

Megnevezés (engedélyszám): Precíziós mezőgazdasági szakmérnök szakirányú továbbképzési szak, OH-FNYF/492-3/2017 

Tudományterület: agrár képzési terület

Felvételi követelmények:  agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben (BSc) szerzett mérnöki oklevél

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60

Szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Precíziós mezőgazdasági szakmérnök

 

Kompetenciák:

 • térinformatikai adatok gyűjtése, feldolgozása, kezelése; közreműködés a döntéshozatalban;
  • mezőgazdasági fedélzeti számítógépek használata;
  • hozam- és talajtápanyag-tartalom térképek készítése;
  • műtrágya- és növényvédőszer kijuttatási terv készítése;
  • talajmintavétel;
  • hely specifikus tápanyag és növény védőszer kijuttatása;
  • munkaszervezési, vezetési feladatok ellátása;
  • a kapcsolódó jogszabályváltozások figyelése;
  • a rendelkezésre álló humánerőforrással történő gazdálkodás;
  • a természet- és környezetvédelmi előírások betartása;
  • a szakterületen jelentkező tervezési és kontrolling feladatok elvégzése

 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • műszaki, agrotechnológiai, GPS technológiai ismeretek,
 • geoinformációs rendszerek, E-kommunikációs rendszerek ismerete,
 • a szakma gyakorlásához szükséges gazdálkodási, vállalkozási, szakigazgatási és menedzsment ismeretek,
 • precíziós gazdálkodási, szántóföldi növénytermesztési, tápanyaggazdálkodási ismeretek, 
 • agrokémiai, ökológiai, növényvédelmi ismeretek,
 • adatgyűjtés, adatintegrálás, térbeli döntéstámogatás precíziós technológiáinak ismerete,
 • szaktanácsadás és döntéstámogató rendszerek működésének ismerete

  

Személyes adottságok:

 • precizitás,
 • megbízhatóság,
 • szervezőkészség,
 • pontosság,
 • önállóság,
 • felelősségtudat,
 • döntőképesség,
 • fejlődőképesség, önfejlesztés
 • kockázatvállalás

 Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 • precíziós mezőgazdasági technológiák alkalmazása;
 • a gazdálkodás precíziós mezőgazdasági technológiákkal való tervezése;
 • a termelés tervezése és kontrolling tevékenység elvégzése;
 • GPS technológiák alkalmazása;
 • térinformatikai adatok gyűjtése és elemzése;
 • terepi adatgyűjtés és az adatok elemzése;
 • a mérnöki munkához szükséges hardverek és szoftverek ismerete és kezelése;
 • egyéb programok alkalmazási szintű ismerete;
 • számítógépes rendszerek és hálózatok tervezése és üzemeltetése.

 

Ismeretkörök:

I. Információs rendszerek                                                     20 kredit

(A precíziós növénytermesztés gazdaságtana; Geoinformációs rendszerek; Gazdasági döntéstámogatás; E-kommunikációs rendszerek)

II. Távérzékelés, helymeghatározás:                                 15 kredit

(Terepi adatgyűjtés módszerei; Helymeghatározás és GPS rendszerek; Alkalmazott távérzékelés)

III. Precíziós mezőgazdasági technológiák:                      17 kredit

(Precíziós mezőgazdasági rendszerek a gyakorlatban; Korszerű mezőgazdasági technológiák)

A szakdolgozat kreditértéke:                                               8 kredit

 

A precíziós mezőgazdasági szakmérnök szakirányú továbbképzési szak tanterve

 

TÁRGY

Kódja

Neve

Felelőse

Félévi óraszáma
(kontakt óraszám levelező tagozaton)

Kredit értéke

Számon-
kérési módja

1. szemeszter (I. évf.)

 

Helymeghatározó eszközök és alkalmazásuk

Milics Gábor

15

5

V

 

Adatgyűjtő eszközök és távérzékelés

Milics Gábor

18

5

V

 

Geoinformációs rendszerek, Agrárinformatika, digitális hozam- és talajtérképezés

Milics Gábor

15

5

GY

 

A precíziós növénytermesztés műszaki feltételrendszere

Neményi Miklós

18

5

V

 

A talajtan alapjai, helyszíni és laboratóriumi talajvizsgálatok

Kalocsai Renátó

18

6

V

"A" tárgyak összesen:

 

84

26

 

2. szemeszter (I. évf.)

 

Agrokémia és precíziós tápanyag gazdálkodás

Kalocsai Renátó

18

5

V

 

Integrált növényvédelem és helyspecifikus kijuttatás

Kukorelli Gábor

18

5

GY

 

Precíziós vetés és öntözés

Kukorelli Gábor

18

6

V

 

Szaktanácsadás a precíziós gazdálkodásban

Vér András

18

5

GY

 

A precíziós gazdálkodás szervezése és gazdaságtana

Kalmár Sándor

15

5

V

 

Szakszeminárium

 

 

8

 

"A" tárgyak összesen:

 

87

34

 

Kontakt óra/kredit mindösszesen

 

171

60

 

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

 • legalább 60 kredit megszerzése
 • 2 bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka
 • a diplomamunka megvédése
 • A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

 

Kapcsolattartó: Sülyné Máté Anita, (96) 566-720, email: sulyne.mate.anita@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Milics Gábor

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

Jelentkezés díja: 9000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a OTKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: sulyne.mate.anita@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.(10 fő)

További információ ide kattintva érhető el!

unnamed62.png

Egyetemi podcast

Kapcsolat


Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Hétköznap: 9:00 és 13:00 között

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!