Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGI SZAKTANÁCSADÓ

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L(levelező)

K(költség)

Precíziós mezőgazdasági szaktanácsadó

350 000Ft

2

10

évente

Mosonmagyaróvár

agrár

 

Megnevezés (engedélyszám): Precíziós mezőgazdasági szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak, OH-FNYF/494-3/2017 

Tudományterület: agrár képzési terület

Felvételi követelmények:  természettudományi képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60

Szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:Precíziós mezőgazdasági szaktanácsadó

Kompetenciák:

 • Térinformatikai adatgyűjtés, feldolgozás, kezelés;
 • Közreműködés a döntéshozatalban;
 • Mezőgazdasági fedélzeti számítógépek használata;
 • Hozam és talajtápanyag-tartalom térképek készítése;
 • Műtrágya- és növényvédőszer kijuttatási terv készítése;
 • Talajmintavétel;
 • Tápanyag és növényvédőszer helyspecifikus kijuttatása;
 • Munkaszervezési, vezetési feladatok ellátása;
 • ogszabályváltozások figyelése;
 • A rendelkezésre álló humánerőforrással történő gazdálkodás képessége;
 • A természet- és környezetvédelmi előírások betartása;
 • A szakterületen jelentkező tervezési és kontrolling feladatok elvégzése;
 • A mérnökök munkájához szükséges hardverek és szoftverek kezelésének ismerete;
 • Egyéb programok alkalmazás szintű ismerete;
 • Számítógépes rendszerek és hálózatok tervezése, üzemeltetése.

 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • műszaki, agrotechnológiai, GPS technológiai ismeretek,
 • geoinformációs rendszerek, E-kommunikációs rendszerek ismerete,
 • a szakma gyakorlásához szükséges gazdálkodási, vállalkozási, szakigazgatási és menedzsment ismeretek,
 • precíziós gazdálkodási, szántóföldi növénytermesztési, tápanyaggazdálkodási ismeretek, 
 • agrokémiai, ökológiai, növényvédelmi ismeretek,
 • adatgyűjtés, adatintegrálás, térbeli döntéstámogatás precíziós technológiáinak ismerete,
 • szaktanácsadás és döntéstámogató rendszerek működésének ismerete
 • .helyi specifikus, precíziós szaktanácsadási rendszerek ismerete

 

Személyes adottságok:

 • Precizitás
 • Megbízhatóság
 • Szervezőkészség
 • Pontosság
 • Önállóság
 • Felelősségtudat
 • Döntésképesség
 • Fejlődőképesség, önfejlesztés
 • Kockázatvállalás

 

Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 • Precíziós mezőgazdasági technológiák alkalmazása;
 • Precíziós mezőgazdasági technológiákkal való tervezése a gazdálkodásnak;
 • A termelés tervezése és kontrolling tevékenység elvégzése;
 • GPS technológiák alkalmazása;
 • Térinformatikai adatok gyűjtése és elemzése;
 • Terepi adatgyűjtés és az adatok elemzése;
 • Ismeri és kezeli mérnökök munkájához szükséges hardvereket és szoftvereket;
 • Egyéb programokat alkalmazási szinten ismer;
 • Számítógépes rendszereket és hálózatokat tervez, üzemeltet.

Ismeretkörök:

I. Információs rendszerek                                                   20 kredit

(A precíziós növénytermesztés gazdaságtana; Geoinformációs rendszerek; Gazdasági döntéstámogatás; E-kommunikációs rendszerek)

II. Távérzékelés, helymeghatározás:                                 15 kredit

(Terepi adatgyűjtés módszerei; Helymeghatározás és GPS rendszerek; Alkalmazott távérzékelés)

III. Precíziós mezőgazdasági technológiák:                      17 kredit

(Precíziós mezőgazdasági rendszerek a gyakorlatban; Korszerű mezőgazdasági technológiák)

A szakdolgozat kreditértéke:                                              8 kredit

 

A Precíziós mezőgazdasági szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tanterve

TÁRGY

Neve

Félévi óraszáma
(kontakt óraszám levelező tagozaton)

Kredit értéke

Számon-
kérési módja

1. szemeszter (I. évf.)

Helymeghatározó eszközök és alkalmazásuk

15

5

V

Adatgyűjtő eszközök és távérzékelés

18

5

V

Geoinformációs rendszerek, Agrárinformatika, digitális hozam- és talajtérképezés

15

5

GY

A precíziós növénytermesztés műszaki feltételrendszere

18

5

V

A talajtan alapjai, helyszíni és laboratóriumi talajvizsgálatok

18

6

V

"A" tárgyak összesen:

84

26

 

2. szemeszter (I. évf.)

Agrokémia és precíziós tápanyag gazdálkodás

18

5

V

Integrált növényvédelem és helyspecifikus kijuttatás

18

5

GY

Precíziós vetés és öntözés

18

6

V

Szaktanácsadás a precíziós gazdálkodásban

18

5

GY

A precíziós gazdálkodás szervezése és gazdaságtana

15

5

V

Szakszeminárium

 

8

 

"A" tárgyak összesen:

87

34

 

Kontakt óra/kredit mindösszesen

171

60

 

 

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

 • legalább 60 kredit megszerzése
 • 2 bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka
 • a diplomamunka megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Sülyné Máté Anita, (96) 566-720, email: sulyne.mate.anita@sze.hu

Szakfelelős:  Dr. Vona Viktória

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet

Jelentkezés díja: 9000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: sulyne.mate.anita@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

További információ ide kattintva érhető el!

 

ÓVÁRON BESZÉLGETETT A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGI SZAKMÉRNÖKÖKKEL AZ AGRÁRMINISZTER

A Közös Agrárpolitika (KAP) legfrissebb eredményeiről, valamint a mezőgazdaság aktuális folyamatairól, kihívásairól és megoldásairól tartott előadást december 8-án Mosonmagyaróváron, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karán Nagy István agrárminiszter, óvári gazdász. A precíziós mezőgazdasági szakmérnök képzés 6-os csoportja igen aktív érdeklődést mutatott az Európai Unió mezőgazdasági támogatási rendszere iránt.

https://ovarikar.sze.hu/ovaron-beszelgetett-a-precizios-mezogazdasagi-szakmernokokkel-az-agrarminiszter

2022.12.14.

 

SAJTÓMEGJELENÉS:

https://www.digitalisagrarakademia.hu/2022/03/31/gyakorlatkozpontu-kepzessel-zart-az-55-os-ovari-csapat/

 

https://szigetkozelet.hu/ujabb-precizios-szakmernokok-vegeznek-a-szechenyi-egyetem-mosonmagyarovari-karan/

https://www.kisalfold.hu/helyi-gazdasag/2022/03/ujabb-precizios-szakmernokok-vegeznek-a-szechenyi-egyetem-mosonmagyarovari-karan

https://www.agroinform.hu/karrierhirek/ujabb-precizios-szakmernokok-vegeznek-a-szechenyi-egyetem-mosonmagyarovari-karan-55363-001

https://www.uni.sze.hu/post/újabb-precíziós-szakmérnökök-végeznek-a-széchenyi-egyetem-mosonmagyaróvári-karán

 

Digitális Agrárakadémia 2022. június (Rekordév az 5. óvári precíziós csoportban)

https://www.digitalisagrarakademia.hu/2022/06/30/gyakorlat-es-rekordev-az-5-os-ovari-precizios-szakmernok-csoportban

 

Kisalföld

2022.04.14.

Újítások az agráriumban

Önműködő traktor, drón, arcfelismerő rendszer – a huszonegyedik századi mezőgazdaság eszközei, melyekről többet is megtudhattak azok, akik tegnap ellátogattak a magyaróvári akadémián szervezett Precíziós Agrártájoló című szakmai konferenciára és kiállításra.

Kisalföld 2022.04.14. 8. oldal

 

unnamed62.png