Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Smart infrastruktúra létesítő és üzemeltető szaktanácsadó

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Smart infrastruktúra létesítő és üzemeltető szaktanácsadó

320.000.-

2

10< 50

2 hetente

Győr/Budapest

MÜSZ

Megnevezés (engedélyszám): FNYF/1791-4/2023.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Smart infrastruktúra létesítő és üzemeltető szaktanácsadó

Tudományterület: műszaki képzési terület

Felvételi követelmények: Bármely képzési területen szerzett, legalább BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma.

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

A képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik a különféle települési és településeket összekötő infrastruktúra hálózatok (út, vasút, telekommunikációs és egyéb közmű hálózatok, vízügyi létesítmények) tervezési, építési, üzemeltetési, fenntartási és karbantartási feladatainak ellátását segítik saját szakterületükön, a már rendelkezésre álló digitális technológiák és eszközök ismeretével és felhasználásával, különös tekintettel a drónok alkalmazásának lehetőségére.

A szakirányú továbbképzésben résztvevők új digitális infrastruktúra szakmai ismereteik birtokában alkalmassá válnak a kor követelményeinek megfelelően a magasabb színvonalú komplex tudásra épülő innovatív munkavégzésre. A képzésben résztvevők egyúttal betekintést nyerhetnek és részt vehetnek a fenntartható infrastruktúra hálózatokhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztésbe is.

 

Smart infrastruktúra létesítő és üzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szak mintatanterve

Levelező tagozat

A kötelező tantárgyak listája

 

A kötelező tantárgyak listája

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

 

1. félév

 

 

1.

Okos települések és infrastruktúrák

5

15

2.

Drónok alkalmazásának lehetőségei 

5

15

3.

Térinformatika

5

15

4.

Választható 1.

5

15

5.

Választható 2.

5

15

6.

Projektmunka 1.

5

15

Összesen

30

90

 

2. félév

 

 

7.

Képfeldolgozás és adatelemzés alapjai 

5

15

8.

Drón repülési és adatfeldolgozási gyakorlat

5

15

9.

Választható 3.

5

15

10.

Választható 4.

5

15

11.

Választható 5.

5

15

12.

Projektmunka 2.

5

15

Összesen

30

90

 

Szak kreditek összesen

60

 

Választható tantárgyak 1. félév

1.

Digitális technológiák alkalmazása az útépítésben és üzemeltetésben

5

15

2.

Digitális technológiák alkalmazása a vasútépítésben és üzemeltetésben

5

15

3.

Digitális technológiák alkalmazása a telekommunikációs hálózatok üzemeltetése fejlesztése során

5

15

4.

Drón fejlesztések irányai

5

15

Választható tantárgyak 2. félév

1.

Digitális technológiák alkalmazása a közműhálózatok és vízügyi létesítmények tervezése és üzemeltetése során

5

15

2.

Közúti információs rendszerek

5

15

3.

Drón üzemeltetés jogi környezete 

5

15

4.

Digitális technológiák alkalmazása a hulladékgazdálkodásban

5

15

5.

Digitális iker technológiák

 

5

 

15

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám,

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

eredményes záróvizsga teljesítése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft) 

Kapcsolattartó: Silniczki Andrea tel: (96) 503-438, email: andrea@sze.hu

Szakfelelős: dr. Szakonyi Petra pályázati szakértő, adjunktus

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

A jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az FKKE00001 számot.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT!

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, motivációs levél, valamint fényképes önéletrajz, regisztrációs díj bizonylat