Speciális Igényű Hallgatók Esélyegyenlőségéért Felelős Bizottság

Kedves Érdeklődő!

 

A Speciális Igényű Hallgatók Esélyegyenlőségéért Felelős Bizottság tagjai segítik a:

-          diszlexiás

-          diszgráfiás

-          diszkalkuliás

-          beszédfogyatékos

-          pszichés zavarral élő

-          hallássérült

-          mozgássérült

-          látássérült

-          autista, illetve autista spektrumzavarral élő

hallgatókat tanulással kapcsolatos ügyeikben.

A regisztrált hallgatók különböző kedvezményeket kaphatnak vizsgán, zh-n, illetve indokolt esetben nyelvvizsga mentességet, ezzel biztosítva esélyegyenlőségüket az oktatás terén.

Mielőtt szakot választ, forduljon bizalommal a kari koordinátorhoz, aki felvilágosítást ad a szak követelményeiről!

Apáczai Csere János Kar - dr. Jászi Éva: jaszi.eva@sze.hu

Audi Hungaria Járműmérnöki Kar - Bedő Anett: bedoa@sze.hu

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar - Reiderné dr. Bánki Erika: dr.banki@gmail.com

Egészség-és Sporttudományi Kar: dr. Szücs Petra:   szucs.petra@sze.hu

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar -             dr. Kegyes-Brassai Orsolya:   kegyesbo@sze.hu

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar (Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék) - Kovács Gáborné: kgaborne@sze.hu

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar (Matematika és Számítástudomány Tanszék) - Szalay Krisztina: szalayk@sze.hu

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar - dr. Bándy Katalin: bandy@sze.hu

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar – dr. Hegyi Judit: hegyi.judit@sze.hu

Varga Tibor Zeneművészeti Intézet – dr. Cziglényi Ákos: akos.cziglenyi@gmail.com

Az egyetem szabályzata a speciális igényű hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról:

 http://if.sze.hu/downloadmanager/details/id/4368/m/3731

Az egyetem esélyegyenlőségi koordinátora: Pécsi Gertrúd, pgerti@sze.hu