Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Sport coach szakirányú továbbképzési szak

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés helye

Képzési terület

L

K

Sport coach szakirányú továbbképzési szak

420.000.-Ft

2

10<20

Győr, Budapest

 

GAZD

Megnevezés: Sport coach szakirányú továbbképzési szak (FNYF/32-1/2021.)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Sport coach

 

A felvétel feltételei:

Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma.

Képzési idő: 2 félév

 

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél:

A képzés célja sport coach szakemberek képzése. A sport coach egy fontos tanácsadói szakma. A sportolóknak szükségük van olyan szakemberre, akivel megoszthatják a sportolói élettel kapcsolatos dilemmáikat, aki támogatja őket a gondolkodásban, döntéshozásban, a változásban, és aki cselekvésre sarkallja őket. E szakember a sport coach, a mentális edző.

Az élsporton túl a mindennapos testedzésben és a rehabilitációban résztvevőknek is szükségük van olyan szakemberre, aki fejleszteni tudja a mentális állóképességüket, segíteni tudja őket az elakadásaik, a kríziseik, vagy a konfliktusaik feldolgozásában, és megoldásában is.

 

Képzés mintatanterve:

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

1.

Sporttörténet

3

9

f

2.

Sportpszichológia alapjai és pszichológiai modellek

4

12

f

3.

Család- és sportszociológia

3

9

f

4.

Fejlődéslélektan

4

12

f

5.

Sport coaching alapjai, folyamatmodellek ls módszertanok

8

24

f

6.

Módszertani intenzív hét

6

18

f

Összesen

28

84

 

 

2. félév

 

 

 

7.

Lelki zavarok

4

12

f

8.

Sport coaching technikák és gyakorlatok

8

24

f

9.

Teljesítmény coaching

4

12

f

10.

Stressz- és veszteségkezelés és a burnout prevenció

4

12

f

11.

Sport coaching etikai és jogi vonatkozásai

2

6

f

Összesen

22

66

 

 

Szakdolgozat

10

 

 

 

Szak kreditek összesen

60

150

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat)

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 

Szakmai alapismeretek: 28 kredit

 

Sporttörténet

Sportpszichológia alapjai és pszichológiai modellek

Család- és sportszociológia

Fejlődéslélektan

Sport coaching alapjai, folyamatmodellek és módszertanok

Módszertani intenzív hét

 

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 22 kredit

 

Lelki zavarok

Sport coaching technikák és gyakorlatok

Teljesítmény coaching

Stressz- és veszteségkezelés és burnout prevenció

Sport coaching etikai és jogi vonatkozásai

 

Szakdolgozat: 10 kredit

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

 

A diploma feltétele:

A képzés tárgyainak eredményes teljesítése, szakdolgozat elkészítése és megvédése

 

Kapcsolattartó: 

Wandraschekné Jakab Erzsébet (igazgatási ügyintéző 96/503-408 jakab.erzsebet@sze.hu)

 

Szakfelelős: Dr. Grúber Károly, egyetemi tanár

 

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: elektronikus formában IDE kattintva lehetséges

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, szakmai önéletrajz, kézzel írt motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre

 

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: FKKE00001T

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: jakab.erzsebet@sze.hu

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Sport coach és HR-stratéga: korszerű tudást kínálnak a Széchenyi-egyetem posztgraduális képzései - SZE Alumni – Kommunikációs és Alumni Igazgatóság