Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Sport- és marketingkommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés helye

Képzési terület

L

K

Sport- és marketingkommunikáció szakirányú továbbképzési szak

380.000.-Ft

2

10<20

Győr, Budapest

 

GAZD

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Sport- és marketingkommunikációs szaktanácsadó

 

A felvétel feltételei:

 

Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma.

Képzési idő: 2 félév

 

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél:

A sportkommunikációs média- és marketingtudás fejlesztése a sport iparban dolgozó szakemberek számára. A sportoló a sportteljesítményével saját brand építését valósítja meg.  Az erős és egységes márkaként megjelenő sportolónak van esélye és lehetősége hosszútávú sikeres szponzorációs és támogatási együttműködések kialakítására és fenntartására.

A képzés célja, hogy az abban résztvevők stratégiai gondolkodása, innovációs és kommunikációs készsége erősödjön, melyet alkalmazni tudnak a marketing tevékenységük minden szintjén. A szakirányú továbbképzés során a képzés résztvevőinek sportkommunikációs és sportmarketing tudása fejlődik a szakirányú és tematikus, a sport területéről való tudáshalmaz átadásával.

 Képzés mintatanterve:

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

1.

Sporttörténet

5

15

f

2.

Sportjog

5

15

f

3.

Sportgazdaság

5

15

f

4.

Hazai és nemzetközi sportszervezet és –szövetségek

5

15

f

5.

Marketingstratégiai alapok (köt vál.)

5

15

f

6.

Kompetenciafejlesztés(köt. vál.)

5

15

f

Összesen

30

90

 

 

2. félév

 

 

 

7.

Sportpolitika

5

15

f

8.

Nemzetközi tárgyalástechnika

5

15

f

9.

Sportmarketing (szakmai tt)

5

15

f

10.

Sportkommunikáció (szakmai tt)

5

15

f

11.

Sportrendezvények, versenyszervezés

5

15

f

12.

Diplomadolgozat konzultáció

5

15

f

Összesen

30

90

 

 

Szak kreditek összesen

60

180

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat)

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 

Szakmai alapismeretkör/ismeretek: 25 kredit

Sporttörténet

Sportjog

Sportgazdaság

Sportpolitika

Hazai és nemzetközi sportszervezetek és -szövetségek

 

Gazdasági és humán ismeretkör/ismeretek: 15 kredit

Marketingstratégiai alapok (köt. vál.)

Kompetenciafejlesztés (köt. vál.)

Nemzetközi tárgyalástechnika

 

Szakmai törzsanyag ismeretkör/ismeretek: 15 kredit

Sportmarketing

Sportkommunikáció

Sportrendezvények, versenyszervezés

 

 

Szakdolgozat: 5 kredit

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

 

A diploma feltétele:

A képzés tárgyainak eredményes teljesítése, szakdolgozat elkészítése és megvédése

 

Kapcsolattartó: 

Wandraschekné Jakab Erzsébet (igazgatási ügyintéző 96/503-408 jakab.erzsebet@sze.hu)

 

Szakfelelős: Dr. PhD Élő Gábor, egyetemi docens

 

Képzés kezdete: 2024. február

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Jelentkezés módja: elektronikus formában IDE kattintva érhető el

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne a képzésre jelentkezni

 

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: FKKE00001T

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: jakab.erzsebet@sze.hu

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.