Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Sport mentál- és csapatépítő tréner

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Sport mentál- és csapatépítő tréner szakirányú továbbképzési szak

420.000.-Ft

2

10<20

 

Győr, Budapest

 

TÁRS

 

Megnevezés: Sport mentál- és csapatépítő tréner (FNYF/1661-3/2022.)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Sport mentál- és csapatépítő tréner

 

A felvétel feltételei:

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség.

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél:

Sport mentál- és csapatépítő tréner szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik BA/BsC végzettségük megszerzése után az egyének és csoportok facilitálásában, fejlesztésében kívánnak további átfogó, ugyanakkor gyakorlatorientált ismereteket/készségeket szerezni.

Képesek lesznek a sport szféra területein:

  • tréneri és facilitátori tevékenység ellátására egyének és csoportok körében,
  • a különféle fejlesztési formákat és a magas színvonalú tartalmat kiválasztani és összeegyeztetni,  
  • személyre szabott, komplex fejlesztési, beavatkozási tervet készíteni, és
  • megvalósítani az egyes fejlesztéseket.

 

Képzés mintatanterve:

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

1.

Csoportdinamika és csapatépítés

9

27

f

2.

Csapatsportok sajátosságai

3

9

f

3.

Mentális állóképesség

kompetenciái 1.

9

27

f

4.

Szervezeti formák és szervezeti kultúrák a sportban

3

9

f

5.

Tréneri kompetenciák

6

18

f

Összesen

30

90

 

 

2. félév

 

 

 

6.

Mentális állóképesség kompetenciái 2.

9

27

f

7.

Teljesítményértékelési rendszerek a sportban

3

9

f

8.

Tréneri munka etikai és jogi keretei

2

6

f

9.

Kiválasztási rendszerek és diagnosztikák

9

27

f

10.

Tréneri kompetenciák az atipikus fejlesztési formákban

5

15

f

11.

Szakdolgozat

2

6

f

Összesen

30

90

 

Szak kreditek összesen

60

 

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat)

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 

Gazdasági és humán alapismeretek: 12 kredit

Szervezeti formák és szervezeti kultúrák a sportban, csoportdinamika és csapatépítés

 

Szakmai alap ismeretek: 21 kredit

Csapatsportok sajátosságai, mentális állóképesség kompetenciái

 

Speciális szakmai ismeretek: 25 kredit

Tréneri kompetenciák, teljesítményértékelési rendszerek a sportban, tréneri munka etikai és jogi keretei, kiválasztási rendszerek és diagnosztikák, tréneri kompetenciák az atipikus fejlesztési formákban

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

A diploma feltétele:

  • A tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)
  • A szakdolgozat meghatározott, előírt szinten való elkészítése, benyújtása, megvédése

 

Kapcsolattartó: 

Wandraschekné Jakab Erzsébet (igazgatási ügyintéző 96/503-408 jakab.erzsebet@sze.hu)

 

Szakfelelős: Dr. Pongrácz Attila, egyetemi docens, tanszékvezető, dékán

 

Képzés kezdete: 2023/24 tanév tavaszi félév

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu) 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre

 

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: FKKE00001T

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: jakab.erzsebet@sze.hu

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.