Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

SPORT SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Sport szakjogász

250 000 Ft

2

10<25

havonta

Győr, Budapest

Jogi

Megnevezés (engedélyszám): Sport szakjogász szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1092-3/2021)

Tudományterület: Jogi képzési terület

Felvételi követelmények:
Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél, jogász szakképzettség

 

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

A képzés célja:

A képzés célja a gyakorlatban dolgozó diplomás jogászok számára a sportszervezetekben nélkülözhetetlen, a mindennapi működést segítő sport közigazgatási, sport magánjogi feladatok ellátásához, továbbá sport fegyelmi eljárások lefolytatásához szükséges ismeretek átadása.

Cél az, hogy a képzés elvégzése után a szakjogászok munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon legyenek képesek elvégezni. Ezen túlmenően a képzés speciális, sporthoz kapcsolódó területeken történő feladatmegoldásra is alkalmassá teszi a végzett szakjogászokat. Cél továbbá olyan tudás elsajátítása, átadása, amely alap és speciális jogszabályi ismeretekkel látja el a végzetteket a sport vonatkozásában.

 

Szakmai kompetenciák:

Tudás:

 • Olyan szakjogászok képzése, akik a sport jogi szakterületéhez kapcsolódó ismereteik birtokában, alkalmasak lesznek munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni. 
 • Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális, sportot érintő jogi területeken történő feladatmegoldásokra.
 • A képzés felkészíti a végzett szakjogászokat a szakterületükön felmerülő jogviták okainak mélyreható feltárására, elemzésére és a megelőzést célzó ajánlások kidolgozására, hatékony érdekképviseletre.

 

Képességek:

 • A megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
 • A tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
 • A lehetőségek szerint helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalára, következtetések levonására,
 • A megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére, − szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat,
 • Önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére,
 • Feladatok komplex megtervezésére, irányítására, vezetésére és végrehajtására,
 • Az alap és speciális jogszabályi ismeret összefüggésében történő alkalmazására.

 

Attitűd:

 • Kreativitás, rugalmasság,
 • Problémafelismerő és -megoldó készség,
 • Intuíció és módszeresség,
 • Tanulási készség és jó memória,
 • Széles műveltség,
 • Információfeldolgozási képesség,
 • Környezettel szembeni érzékenység,
 • Elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • A szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • Kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
 • Alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre,
 • Kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátása

 

Autonómia és felelősség:

 • A végzett szakjogászok a megszerzett tudásuk alapján alkalmasak lesznek a sportot átszövő jogi folyamatok átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére, végrehajtására és irányítására, a hatékony érdekképviseletre;
 • A sporthoz kapcsolódó kiegészítő speciális jogi tevékenységek megszervezésére;
 • Alkalmassá válnak a sportot érintő hazai és nemzetközi jogi változások, szabályozások, tapasztalatok, eredmények feldolgozásra, és munkájukba való adaptálásra.

Ismeretkörök:

 • Szakmai alap ismeretkör/ismeretek: 20 kredit

(Jogi alapismeretek, Európai Uniós szabályozás és nemzetközi jog, Sport magán és közjogi ismeretei, Tárgyalástechnika)

 • Szakmai törzsanyag ismeretkör/ismeretek: 20 kredit

(Sport belső szabályozási rendszere, Média jog, közvetítések joga, Sport munkajogi vonatkozásai, Sport háttértudományai)

 • Gazdasági és humán ismeretkör/ismeretek: 15 kredit

(Sport történet, politika, Sportgazdaságtan, marketing, Pénzügyi ismeretek, támogatási rendszerek)

 • Szakdolgozat: 5 kredit

Tanterv:

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

1.

Európai Uniós szabályozás, nemzetközi jog

5

15

f

2.

Jogi alapismeretek

5

15

f

3.

Sport belső szabályozási rendszere

5

15

f

4.

Sporttörténet, sportpolitika

5

15

f

5.

Médiajog, közvetítések joga

5

15

f

6.

Tárgyalástechnika

5

15

f

Összesen

30

90

 

 

2. félév

 

 

 

7.

Sport háttértudományai

5

15

f

8.

Sport munkajogi vonatkozásai

5

15

f

9.

Sport magán és közjogi ismeretei

5

15

f

10.

Sport gazdaságtan, marketing

5

15

f

11.

Pénzügyi ismeretek, támogatási rendszer

5

15

f

12.

Szakdolgozat

5

15

f

Összesen

30

90

 

Képzés összesen:

60

 

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Diploma kibocsátásának feltétele:
A tantervben előírt kreditpontok megszerzése, a szakdolgozat elkészítése és az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően összeállított záróvizsga-bizottság előtt történő bemutatása és megvédése.

Kapcsolattartó: Kutiné Somogyvári Zsuzsanna, tel: (96) 613-690, email: somogyvari@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Barna Attila

Szakmai vezető: Dr. Simon József

Képzés kezdete: 2024 szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: Intézmény honlapján

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: somogyvari@sze.hu

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, szakmai önéletrajz, motivációs levél, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, utalásról szóló bizonylat másolata.

 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.