Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI SZONOGRÁFUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Szülészeti-nőgyógyászati szonográfus

400 000 Ft

4

10<50

félévente 4 hétvége

Győr

Orvos- és egészség tudomány

Megnevezés (engedélyszám): Szülészeti-nőgyógyászati szonográfus szakirányú továbbképzési szak (FF/2247-2/2015)

Tudományterület: Orvos- és egészségtudomány képzési terület

Felvételi követelmények:

Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél az alábbi szakok valamelyikén:

 • ápolás és betegellátás alapképzési szak – szülésznő szakirány;
 • orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak – képalkotó diagnosztikai analitika specializáció;
 • ápolás és betegellátás alapképzési szak – ápoló szakirány (korábban főiskolai szintű képzésben szerzett diplomás ápoló szakképzettség és oklevél);
 • egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak – védőnő szakirány;
 • egészségügyi szervező alapképzési szak;
 • ápolás mesterképzési szak;

továbbá

legalább 3 éven keresztül egészségügyi intézményben folytatott szakirányú tevékenység, kivéve a szülésznői szakképzettséggel rendelkezők, ők felmentést kapnak. Egészségügyi szervezők esetében szakirányú, szülészeti-nőgyógyászati ultrahang laboratóriumban eltöltött folyamatos munkavégzés igazolás szükséges.

 

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Kompetenciák:
A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató:

 • képes a szülészeti-nőgyógyászati ultrahangvizsgálatok során használt technikai eszközök szakszerű alkalmazására, működtetésére, az orvosi szakkifejezések és a páciens kórelőzményének értelmezésére, a vizsgálattal kapcsolatos adminisztrációs, dokumentációs és archiválási feladatok ellátására;
 • a szülészeti ultrahangvizsgálat során képes az I. trimeszterben észlelhető élettani jellemzők és koraterhességi kórállapotok felismerésére, embrionális rendellenességek azonosítására, a női kismedencei szervek vizsgálatára, a méhen kívüli terhesség gyanújeleinek felismerésére.
 • képes a II.-III. trimeszteri ultrahangvizsgálat során a magzat, illetve többes terhesség esetén a magzatok számának, elhelyezkedésének, életviszonyainak megállapítására, a mellékrészek szakszerű vizsgálatára. Képes a magzati biometria mérésére, értékelésére, a mért értékek alapján fejlődési ütemük meghatározására, az uteroplacentáris és magzati véráramlás Doppler-vizsgálatának elvégzésére, és a normálistól eltérő magzati anatómia felismerésére,
 • képes a nőgyógyászati ultrahangvizsgálatok során a női kismedence, az uterus és az adnexumok normál anatómiai viszonyainak önálló megítélésére, fejlődési rendellenességek, kórfolyamatok felismerésére, a női kismedencei szervek Doppler-vizsgálatára;
 • ismeretei alapján alkalmas tájékozódó jellegű hasi ultrahangvizsgálat végzésére, azon belül elsősorban a máj, és az urogentitalis rendszer megítélésre;
 • képes ellátni az invazív szülészet-nőgyógyászati, valamint kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok kapcsán az orvos által meghatározott feladatokat
 • szülészeti-nőgyógyászati szakterületén adekvát szakmai kommunikációt képes folytatni szakértő és nem szakértő közegben egyaránt
 • alkalmas a hivatás- és szereptudatos magatartás képviseletére
 • képes a szülészet-nőgyógyászati ultrahang területét érintő átfogó és speciális összefüggések, tudományos ismeretek elemzésére, szakirodalmi források önálló feldolgozására, rendelkezik az analizáló és szintetizáló gondolkodás képességével
 • alkalmassá válnak a szakmai területükön elérhető hazai és nemzetközi tapasztalatok, kutatási eredmények feldolgozására, munkájába való adaptálására, és önálló kutatás végzésére

Ismeretkörök:

 • Szakmai ismeretek (Ultrahang-diagnosztika alapjai; ultrahang anatómia; szülészet-nőgyógyászati élettan és kórtan; embriológia; klinikai genetika alapjai) – 18 kredit
 • Jogi és informatikai ismeretek (Képalkotó diagnosztikai informatika és dokumentáció; szakmai kommunikáció; alkalmazott könyvtárismeret; egészségügyi jog a szülészet-nőgyógyászatban) – 6 kredit 
 • Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (Szülészeti ultrahang-diagnosztika; nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika; általános és vascularis ultrahang-diagnosztika; fetalis echocardiographia; szakdolgozat konzultáció; szakmai gyakorlat) – 96 kredit
 • Szakdolgozat – 0 kredit

Tanterv:

http://neptun.sze.hu/tanulmanyi/show/filter/eyJha3RmZWxldiI6IjIwMTYtMDItMDEiLCJha3RzemFrIjoiRVNaSUxfVFNaIiwiYWt0dGFudGVydiI6IkVTWklMX1RTWiIsImFrdHN6YWtpciI6IkVTWklMX1RTWiIsImFrdHRpcHVzIjoidGFyZ3lsaXN0YSJ9/m/1333

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

 • Az előírt elméleti követelmények teljesítése
 • Területi és összefüggő szakmai gyakorlatok igazolása,
 • Szakdolgozat elkészítése és védése
 • Sikeres záróvizsga.

 

Kapcsolattartó: Kutiné Somogyvári Zsuzsanna, tel: (96) 613-690, email: somogyvari@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Nagy Sándor

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. július 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: intézmény honlapján

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, önéletrajz, igazolás a legalább 3 éven keresztül egészségügyi intézményben folytatott szakirányú tevékenységről.

 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.