Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Tanító szak kiegészítő ének-zene műveltségterület részismereti képzése

Munkarend

Fin. forma

képzés neve

Tervezett önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

Tanító szak kiegészítő ének-zene műveltségterület részismereti képzése

240.000 Ft

2

10<25

félévente 3 alkalom

 Győr

pedagógusképzés

A kiegészítő ének-zene műveltségterületi önálló tantervvel rendelkező képzés, részismereti hallgatói jogviszonyban történik. A képzés önköltséges. Az újabb műveltségterület elsajátításával a tanítók teljesítik a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Korm. rendeletben meghatározott kötelező hétévenkénti továbbképzés feltételeit.

A képzésre vonatkozó bemeneti feltételek:

A képzésen résztvevőnek olyan tanítói oklevéllel kell rendelkeznie, amely jogosítja a tanítót 5-6. osztályban legalább egy műveltségi területen nevelési-oktatási feladatok ellátására. Abban az esetben, ha nem az 1995-től megvalósuló 4 évfolyamos műveltségterületes tanítóképzésben vett részt, akkor a tanulmányai alatt, a két félév során pedagógiai tárgyakból plusz kreditet kell teljesítenie.

A képzési idő: 2 félév, levelezős munkarendben, félévenként 3x2 nap

Cél: A kiegészítő ének-zene műveltségi területi képzés felkészíti a tanítói oklevéllel rendelkező tanítót az 5-6. osztályban az ének-zene tantárgy tanítására. Olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott zenei ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az általános iskola 1-6 osztályában az ének-zene műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak ellátására. Az ének-zene tantárgypedagógia alapelveinek, módszereinek és eszközeinek ismerete, továbbá a tanuló személyiségének komplex fejlesztésére alkalmas pedagógiai tudástartalmak és ezek alkalmazásához szükséges jártasságok kialakítása. Az ének-zene tanítás szakirodalmának, a zenepedagógia régebbi és legújabb irányzatainak ismerete, az eredmények átvétele, alkalmazása. Olyan módszertani szemléletmód kialakítása, melynek birtokában a hallgatók képesek lesznek a tanultakat alkotó módon hasznosítani.

 

A képzés tanterve:

ssz.

kód

megnevezés

félév

félév

félév

bszf

krp

af

előtanulmányi követelmény

elm.

gyak.

labor

1

AKLB_TTTM050

Szolfézs-zeneelmélet

9

6

0

v

5

1

-

2

AKLB_TTTM052

Karvezetés és kórushangképzés

0

6

0

f

5

1

-

3

AKLB_TTTM051

Társasének, kamarazene

0

6

0

f

3

1

-

4

AKLB_TTTM053

Ének-zene TTP VMT

3

9

0

v

4

1

-

5

AKLB_TTTM086

Kórustábor

0

6

0

f

0

2

-

6

AKLB_TTTM054

Zenetörténet, formatan

6

0

0

f

4

2

-

7

AKLB_TTTM056

Csoportos tanítási gyakorlat I.

0

0

9

f

3

2

AKLB_TTTM053

8

AKLB_TTTM055

Zeneterápia

6

0

0

f

4

2

-

9

AKLB_TTTM057

Csoportos tanítási gyakorlat II.

0

0

9

f

3

2

AKLB_TTTM053

Összesen:

24

33

18

 

31

 

 

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 31 kredit, ebből gyakorlati képzési modul: 6 kredit

A végzettség megszerzéséhez szükséges kontaktórák száma: 57 kontaktóra, iskolai tanítási gyakorlat: 4 nap (naponként min. 4 óra)

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

 

A kiegészítő ének-zene műveltségterületen végzettséget igazoló dokumentum: betétlap, amely a tanítói alapképzés oklevelével együtt érvényes. (87/2015. Korm. rend.)

A végzettséget igazoló dokumentumban a képzés megnevezése: Ének-zene műveltségterületi képzés

Az ének-zene műveltségterületi betétlap feljogosítja a tanítót az ének-zene műveltségterületnek megfelelő tantárgyak 1–6. osztályban történő tanítására.

 

Kapcsolattartó: Kovács Márta

9026 Győr, Egyetem tér 1. IG. 104
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős: Várszeginé dr. Gáncs Erzsébet egyetemi adjunktus

Képzés várható kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja:  elektronikus formában!

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.