Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Tanító szak kiegészítő informatika műveltségterület részismereti képzése

Munkarend

Fin. forma

képzés neve

Tervezett önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

Tanító szak kiegészítő informatika műveltségterület részismereti képzése

240.000 Ft

2

10<25

félévente 3x2 alkalom

 Győr

pedagógusképzés

A kiegészítő informatika műveltségterületi önálló tantervvel rendelkező képzés.

A képzés önköltséges. Az újabb műveltségterület elsajátításával a tanítók teljesítik a pedagógus-továbbképzésről,

a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló

277/1997. (XII.22.) sz. Korm. rendeletben meghatározott kötelező hétévenkénti továbbképzés feltételeit.

 

A képzésre vonatkozó bemeneti feltételek:

A képzésen résztvevőnek olyan tanítói oklevéllel kell rendelkeznie, amely jogosítja a tanítót 5-6. osztályban legalább

egy műveltségi területen nevelési-oktatási feladatok ellátására.


A képzési idő: 2 félév, levelező munkarendben, félévenként 3x2 nap

 

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 31 kredit, ebből gyakorlati képzési modul: 6 kredit

A végzettség megszerzéséhez szükséges kontaktórák száma: 75 kontaktóra, iskolai gyakorlat óraszáma: 4 nap (16 óra)

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

A kiegészítő informatika műveltségterületen végzettséget igazoló dokumentum: betétlap, amely a tanítói alapképzés oklevelével együtt érvényes. (87/2015. Korm. rend.)

A végzettséget igazoló dokumentumban a képzés megnevezése: informatika műveltségterületi képzés

Az informatika műveltségterületi betétlap feljogosítja a tanítót az informatika műveltségterületnek megfelelő tantárgyak 1–6. osztályban történő tanítására.

 

Tanító szak kiegészítő informatika műveltségterület részismereti képzés tanterve  

Tárgykód

Tárgynév

Félév szám

Tárgyfelvétel típusa

Tárgy kredit

Tárgykövetelmény

Féléves óraszám

AKLB_TPTM068

Informatikai eszközök, Operációs rendszerek használata az iskolában

1

Kötelező törzsanyag

4

Vizsga

12

AKLB_TPTM069

Alkalmazói rendszerek

1

Kötelező törzsanyag

3

Folyamatos számonkérés

9

AKLB_TPTB061

LOGO programozás

1

Kötelező törzsanyag

3

Folyamatos számonkérés

9

AKLB_TPTB062

Oktató programok

1

Kötelező törzsanyag

2

Vizsga

6

AKLB_TPTB063

Képek, weblapok oktatási célú felhasználása

2

Kötelező törzsanyag

3

Folyamatos számonkérés

9

AKLB_TPTB064

Az informatika tanítása

2

Kötelező törzsanyag

4

Vizsga

12

AKLB_TPTB065

Programozás, LEGO robotok (előtanulmányi követelmény: AKLB_TPTB061 LOGO programozás)

2

Kötelező törzsanyag

4

Vizsga

12

AKLB_TPTB066

VR használata az oktatásban

2

Kötelező törzsanyag

2

Vizsga

6

AKLB_TTTM228

Iskolai tanítási gyakorlat

2

Kötelező törzsanyag

6

Folyamatos számonkérés

0

 

Kapcsolattartó: Kovács Márta

9026 Győr, Egyetem tér 1. IG. 104
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős: Reider József

Képzés várható kezdete: 2024.szeptember 

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet!

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el

az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.